Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Bierne palenie zwiększa ryzyko zaburzeń słuchu u dzieci 10 kwi, 2019

Japońscy naukowcy dostarczają twardych dowodów na negatywne konsekwencje ekspozycji dzieci na dym papierosów. Na łamach prestiżowego czasopisma "Paediatric and Perinatal Epidemiology" przedstawili wyniki badania populacyjnego słuchu na grupie ponad 50 tys. dzieci i zestawili te dane z informacjami na temat ekspozycji maluchów na dym papierosów.

Częstotliwość występowania zaburzeń słuchu w populacji badanych trzylatków wyniosła w sumie 4,6 proc., ale naukowcom udało się określić korelację tego zjawiska i ryzyko jego występowania w odniesieniu do ekspozycji na dym tytoniowy. W przypadku dzieci, których matki paliły przed zajściem w ciążę ryzyko zaburzeń słuchu było wyższe o 26 proc. w porównaniu do niepalących mam, natomiast w przypadku mam palących w ciąży ryzyko to wzrastało do 68 proc. w porównaniu do dzieci nieobciążonych nałogiem swoich mam. W przypadku dzieci wystawionych na ekspozycję dymu tytoniowego do 4. miesiąca życia ryzyko zaburzeń słuchu rosło o 30 proc. Najgorsze rokowania dotyczyły dzieci, których matki narażały na ekspozycję na dym tytoniowy zarówno w okresie prenatalnym, jak również po urodzeniu. U tych pacjentów ryzyko wystąpienia zaburzeń słuchu w wieku lat trzech rosła nawet 2,4-krotnie. Analiza ta dowodzi, że ekspozycja na dym tytoniowy w okresie prenatalnym i postnatalnym może mieć niebagatelne skutki dla rozwoju zmysłu słuchu dzieci.

Źródło:  Paediatr Perinat Epidemiol. 2018 Jun 5. doi: 10.1111/ppe.12477. [Epub ahead of print]