ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Regulamin newslettera A A A

 

1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez portal www.slyszymy.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy uważnie zapoznać się niniejszym Regulaminem.
 
2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 
3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na informowaniu Użytkowników o wydarzeniach, nowościach pojawiających się na portalu www.slyszymy.pl poprzez okresowe wysyłanie wybranych przez redakcję treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.
 
4. Subskrypcja newslettera polega na wpisaniu adresu poczty elektronicznej, którym dysponuje Użytkownik do formularza udostępnianego przez portal www.slyszymy.pl na stronie internetowej. Subskrypcja newslettera przez Użytkownika stanowi wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie bezpłatnego newslettera.
 
5. Portal www.slyszymy.pl nie będzie udostępniał powierzonych mu adresów poczty elektronicznej osobom czy podmiotom trzecim.
 
6. Użytkownik w każdym momencie ma prawo zrezygnować z usługi newslettera. Subskrypcję można anulować, klikając na link "Rezygnacja" znajdujący się na dole każdego z przesłanych listów elektronicznych.
 
7. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika z bazy adresowej newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.
 
8. Klient subskrybując newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez portal www.slyszymy.pl za pośrednictwem newslettera reklam oraz informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422) na konto e-mail Użytkownika.
 
9. Portal www.slyszymy.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.