ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Badanie ucha A A A

Słuch  tracimy w sposób powolny i często niezauważalny. Im wcześniej zgłosimy się na badanie profilaktyczne, tym szybciej pojawi się szansa rozpoznania  zaburzeń i ubytku słuchu i podjęcia odpowiednich działań profilaktycznych.
 
Choć najczęściej  pierwsze symptomy związane z zaburzeniami słuchu pojawiają się ok. 50. roku życia, zdarza się coraz częściej, że do poradni zgłasza się młodzież oraz dzieci, dlatego tak istotne jest, by zbadać słuch tak wcześnie, jak to tylko możliwe.
 
W ramach profilaktyki słuchu  zaleca się przeprowadzanie badania słuchu raz w roku. Badanie takie jest bezpłatne i raz w roku refundowane przez NFZ. Podczas każdego badania sporządza się tzw. indywidualny profil słuchu, a wynik badania jest  zapisywany na tzw. karcie słuchu.
 
W trakcie badania określa się zdolność słyszenia dźwięków o różnej częstotliwości (niskich i wysokich), a sporządzone przez technika akustyka pomiary pozwalają określić czy doszło do utraty słuchu. W przypadku takiej diagnozy przeprowadza się dalsze badania mające określić stopień utraty słuchu.