ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Audiometria tonalna (PTA) A A A

Audiometria tonalna jest to metoda badania słuchu, służąca do oceny progu słyszenia. To badanie słuchu pozwala określić rodzaj i głębokość upośledzenia tego zmysłu - określa stopień ubytku słuchu w zależności od częstotliwości dźwięku i pozwala ustalić, czy mamy niedosłuch odbiorczy czy przewodzeniowy.

Audiometria tonalna to badanie słuchu, dzięki któremu można dowiedzieć się, czy przyczyna niedosłuchu jest zlokalizowana w uchu środkowym, wewnętrznym, czy dalszych odcinkach drogi słuchowej. Można  je także zrobić, jeśli w pracy jesteś narażony na czynniki uszkadzające narząd słuchu (hałas, wibracje, związki chemiczne).

Audiometria określa próg słyszenia tonów o różnej częstotliwości oraz bada cechy słyszenia nadprogowego, takie jak: zmęczenie słuchowe, zdolność rozróżniania przyrostów natężeń, rozróżniania niewielkich zmian częstotliwości itd.

Wskazania do badania

Najczęstsze wskazania do wykonania tego badania słuchu to:

  • podejrzenie niedosłuchu przewodzeniowego,
  • podejrzenie niedosłuchu odbiorczego,
  • urazy głowy,
  • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
  • guzy mózgu,
  • stwardnienie rozsiane,
  • choroby naczyń mózgowych, np. tętniaki.

Przebieg badania

Przeprowadza się ją w specjalnie izolowanym i wytłumionym pomieszczeniu (tzw. kabinie ciszy). Trzeba odpowiadać po każdorazowym usłyszeniu dźwięku, który jest generowany z audiometru do specjalnych słuchawek. Odpowiedzi mierzy się w w poszczególnych częstotliwościach i natężeniach dźwięku. Wynik podawany jest w postaci krzywych, tzw. audiogramów, obrazujących schorzenia narządu słuchu i wielkość upośledzenia słuchu. Na ich podstawie dobiera się też ewentualnie aparat słuchowy.