ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Choroba Meniera A A A

Choroba Meniera - wodniak endolimfatyczny błędnika. Charakteryzuje się występowaniem napadowych zawrotów głowy, szumem usznym i postępującym niedosłuchem odbiorczym zajętego ucha. Początek jest najczęściej nagły. W trakcie napadu pojawiają się nudności, wymioty, oczopląs. Napady występują z różną częstotliwością. Niekiedy napady trwają nieprzerwanie lub z niewielkimi przerwami przez kilka godzin, a nawet dni. Przyczyna choroby wciąż jest niezbadana, a jej wynikiem jest nieprawidłowe krążenie płynów ucha wewnętrznego. Rozpoznanie choroby ustala się na podstawie objawów z wykluczeniem innych ich przyczyn. Wykonywane są badania audiometryczne, zdjęcia RTG oraz tomografia komputerowa. W większości przypadków dobrą kontrolę objawów uzyskuje się poprzez leczenie zachowawcze. W wybranych szczególnie opornych przypadkach można zastosować leczenie chirurgiczne. Zawsze jednak należy skontaktować się ze specjalistą (patrz: Specjalistyczne ośrodki diagnostyki słuchu)