ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Specjalistyczne ośrodki diagnostyki słuchu A A A

L.P. NAZWA ADRES
1. Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" 04-730 Warszawa, ul. Dzieci Polskich 20
2. Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny 02-097 Warszawa, ul. Banacha 1A
3. Szpital Uniwersytecki w Krakowie 31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 2
4. Katedra i Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Ośrodek Wczesnej Diagnostyki Słuchu 50-368 Wrocław, ul. T. Chałubińskiego 2
5. Oddział Kliniczny Foniatrii i Audiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 2 w Poznaniu 60-355 Poznań, ul. Przybyszewskiego 49
6. Klinika Chorób Uszu, Nosa, Gardła i Krtani Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 Akademickie Centrum Kliniczne AM w Gdańsku 80-952 Gdańsk, ul. Dębinki 7
7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Oddział Kliniczny Otiatrii, Laryngologii i Onkologii Laryngologicznej 91-153 Łódź, ul. Narutowicza 96
8. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Górnosląskie Centrum Zdrowia Dziecka i Matki 40-752 Katowice, ul. Medyków 16
9. Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu 01-943 Warszawa, ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 1 (d. Pstrowskiego), informacja dla pacjentów tel: 22 835 13 77, 22 864 08 86, 22 864 08 87
10. Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy 05-830 Nadarzyn Kajetany, ul. Mokra 17, informacja dla pacjentów tel: 22 356 03 01, 22 356 03 03