ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Europa przeciw hałasowi A A A

Państwa członkowskie Unii Europejskiej wdrażają dyrektywę dotyczącą hałasu wywołanego wpływem środowiska, aby ochronić obywateli Europy przed hałasem wdzierającym się do ich domów.

Hałas to niechciany dźwięk. Coraz więcej Europejczyków, zwłaszcza z gęsto zaludnionych obszarów, mieszka w głośnym otoczeniu. Ma to swoje konsekwencje w ogólnym poziomie zdrowia.
Z tego powodu państwa członkowskie Unii Europejskiej wprowadzają w życie specjalną dyrektywę dotyczącą hałasu wywołanego wpływem środowiska (The Directive on Environmental Noise). Ustawa ta została uchwalona przez Parlament Europejski w czerwcu 2002 roku, co zaowocowało wieloletnią debatą w ramach rządowych struktur europejskich. Dyrektywa uznana została za konieczną, aby ochronić obywateli przed hałasem wdzierającym się do ich domów. Zobowiązuje ona państwa członkowskie do sporządzenia map występowania hałasu na terenach gęsto zaludnionych.

Praktycznie nie istnieją dane umożliwiające porównanie poziomu hałasu pomiędzy krajami UE. Dlatego też, wstępnym krokiem działania było opracowanie jednakowych standardów mierzenia i mapowania hałasu.
Jednocześnie, zadaniem rozmaitych autorytetów i ekspertów powinna być właściwa edukacja społeczeństwa oraz opracowanie planów działania umożliwiających obniżenie poziomu hałasu powstającego w wyniku korków ulicznych, ruchu pociągów i samolotów i działania przemysłu.

Zasadniczą częścią dyrektywy jest wymóg opracowania map istniejącego hałasu dla wszystkich głównych miast. Pozwoli to ich mieszkańcom w łatwy sposób znaleźć informacje o tym, które rejony sa najgłośniejsze w rożnych porach dnia.

Wszystkie mapy występowania hałasu na terenach uprzemysłowionych o liczbie mieszkańców większej niż 250 000 mają zostać sporządzone do 2007 roku. Ten sam wymóg dotyczy obszarów wokół głównych portów lotniczych, najważniejszych arterii miejskich i torów kolejowych. Plany działań pozwalające na obniżenie poziomu niepotrzebnego hałasu mają zostać opracowane do 2008 roku. Do 2012 roku wymogi dyrektywy zostaną rozszerzone na obszary miejskie o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000.

Około 450 milionów Europejczyków (65% całej populacji) jest narażonych na hałas rzędu 55dB, co może przyczynić się do pojawienia się uczucia niepokoju oraz wystąpienia zakłóceń związanych ze snem; 117 milionów (17% populacji) jest narażonych na hałas rzędu 65dB, co może wpływać na ich psychiczne, jak i fizyczne samopoczucie; 9.7 miliona (1.4%) żyje na co dzień w hałasie przekraczającym poziom 75dB, co jest uznawane za niemożliwe do zaakceptowania przez Europejską Komisję Środowiskową (European Environment Agency).