ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

WYSZUKIWARKA AKREDYTOWANYCH PRZEZ PSPS GABINETÓW PROTETYCZNYCH A A A


Wszystkie zamieszczone w wyszukiwarce gabinety protetyczne mają ważną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz stosują procedurę doboru nowego aparatu słuchowego zatwierdzoną przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu.