ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Przyczyny uszkodzeń słuchu u dzieci A A A

Do grupy tzw. zwiększonego ryzyka dzieci szczególnie zagrożonych uszkodzeniem słuchu należą: 

  • dzieci, które mają w rodzinie dziedziczne wady słuchu,
  • dzieci matek, u  których ciąża przebiegała nieprawidłowo (np. choroby, zwłaszcza w pierwszych 3 miesiącach trwaniaciąży: różyczka, toksoplazmoza, cukrzyca, zatrucie ciążowe, grypa, leki przyjmowane w trakcie trwania ciąży),
  • dzieci z porodów powikłanych, a zwłaszcza z zaburzeniami okresu okołoporodowego,
  • dzieci, które w czasie porodu lub bezpośrednio po porodzie miało zaburzenia oddychania, krążenia, miało silną żółtaczkę, urodziło się w warunkach konfliktu serologicznego lub miało zaburzenia metabolizmu,
  • dzieci po przebytych ciężkich stanach chorobowych w okresie noworodkowym lub wczesnoniemowlęcym, a także dzieci, którym w tym okresie podawano leki uszkadzające słuch.
Kiedy podejrzewamy, że niemowlę nie słyszy lub słyszy gorzej, należy natychmiast udać się do lekarza specjalisty- laryngologa. Zleci on podstawowe badania słuchu (po uprzednim otrzymaniu skierowania od lekarza rodzinnego). 

Z danych szacunkowych wynika, że problemy ze słuchem występują u 1-2 na 1000 urodzonych dzieci.
 
 
1-2 dzieci na tysiąc rodzi się z uszkodzeniem głębokim słuchu i 1-2 z niedosłuchem mniejszego stopnia. Wrodzony niedosłuch u dzieci występuje ok. 6 razy częściej niż hypotyreoza i ok. 15 razy częściej niż fenyloketonuria.