ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Przyczyny uszkodzeń słuchu u dzieci A A A

 

Grupę tzw. zwiększonego ryzyka czyli dzieci szczególnie zagrożonych uszkodzeniem słuchu stanowią:

  • dzieci pochodzące z rodzin, w których występowały dziedziczne wady słuchu,
  • dzieci, u matek których ciąża przebiegała nieprawidłowo (choroby, zwłaszcza w pierwszych 3 miesiącach jej trwania: różyczka, toksoplazmoza, cukrzyca, zatrucie ciążowe, grypa, leki przyjmowane w trakcie trwania ciąży),
  • dzieci z porodów powikłanych, zwłaszcza z zaburzeniami okresu okołoporodowego,
  • w czasie porodu lub bezpośrednio po porodzie dziecko miało zaburzenia oddychania, krążenia, miało silną żółtaczkę, urodziło się w warunkach konfliktu serologicznego, miało zaburzenia metabolizmu,
  • dzieci po przebytych ciężkich stanach chorobowych w okresie noworodkowym lub wczesnoniemowlęcym, a także dzieci, którym w tym okresie podawano leki uszkadzające słuch.

Gdy mamy podejrzenia, że niemowlę nie słyszy należy natychmiast udać się do lekarza - laryngologa, który zleci podstawowe badania słuchu (po uprzednim otrzymaniu skierowania od lekarza rodzinnego). 

Szacuje się, że problemy ze słuchem występują u 1-2 na 1000 urodzonych dzieci.
 

1-2 dzieci na tysiąc rodzi się z uszkodzeniem głębokim i 1-2 z niedosłuchem mniejszego stopnia. Wrodzony niedosłuch występuje ok. 6 razy częściej niż hypotyreoza i ok. 15 razy częściej niż fenyloketonuria.