ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Hałas w pracy A A A

Hałas doprowadza do uszkodzenia, a nawet trwałej utraty słuchu. Hałas występujący w środowisku pracy jest jednym z najczęściej występujących czynników szkodliwych.
 
U osób dorosłych, hałas o natężeniu przekraczającym próg bólu działający jednorazowo i krótkotrwale może spowodować ostry uraz akustyczny. Przewlekły uraz akustyczny powstaje na skutek długotrwałego przebywania w środowisku, w którym stale obecne są dźwięki o natężeniu 80-85 dB lub wyższym. Dotyczy to głównie osób pracujących w niekorzystnych warunkach akustycznych.
 
Istnieją również dźwięki, których ucho ludzkie nie słyszy, a które mogą wpłynąć na upośledzenie słuchu lub szumy uszne. Zalicza się do nich ultradźwięki o częstotliwości powyżej 16 kHz oraz infradźwięki - poniżej 16 Hz.