ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Hałas w pracy a utrata słuchu A A A

Codzienna ekspozycja na nadmierny hałas w miejscu pracy jest pierwszym czynnikiem przyczyniającym się do utraty słuchu wśród społeczności pracujących.
 
Lata pracy w hałaśliwych warunkach znacząco zwiększają ryzyko pojawienia się poważnych trudności ze słuchem i szumem w uszach. Zostało to potwierdzone przez badania brytyjskie przeprowadzone na liczbie 12 907 mężczyzn i kobiet w 34 brytyjskich przychodniach lekarskich i w służbach wojskowych.
 
Ryzyko poważnych problemów ze słuchem podwaja się po 5 latach pracy w hałaśliwym środowisku.
 
Znacznie więcej mężczyzn niż kobiet jest narażonych w przeciągu wielu lat na wysoki poziom hałasu w miejscu pracy. Badanie pokazało, że 3% kobiet i aż 16% mężczyzn pracowało dłużej niż 10 lat w hałaśliwym środowisku. Co więcej, mężczyźni pracujący przez lata w hałasie są bardziej podatni na utratę słuchu niż kobiety pracujące w tych samych warunkach.
 
W grupie mężczyzn, którzy pracowali dłużej niż 10 lat w głośnym miejscu pracy, poważne problemy ze słuchem są 3,8 razy częściej spotykane niż u mężczyzn nigdy niepracujących w hałaśliwym otoczeniu. Kobiety z 10-letnią praktyką pracy w hałasie 2,2 razy częściej doświadczają trudności ze słuchem w stosunku do kobiet pracujących w warunkach pozbawionych hałasu.
 
W hałaśliwym otoczeniu ludzie krzyczą, aby usłyszeć się nawzajem. Badania nie dostarczają jednak informacji dotyczących różnic w poziomie hałasu występującego w typowo męskich lub kobiecych miejscach pracy.

 

Szum w uszach jest inną niedogodnością związaną z pracą w warunkach zwiększonego hałasu.

13,4% mężczyzn pracujących dłużej niż 10 lat w takich warunkach doświadcza ciągłego dzwonienia bądź brzęczenia w uszach. To 2,6 razy częściej niż u mężczyzn nie narażonych na ciągły hałas. Częstotliwość występowania szumów w uszach wśród kobiet wzrasta 2,8 razy już po 1-5 latach pracy w głośnym otoczeniu.

Według badań przeprowadzonych w Wielkiej Brytanii ryzyko wystąpienia problemów ze słuchem i tinnitus (szumów usznych) wzrasta już po roku pracy w warunkach zwiększonego hałasu. Po 5 latach ryzyko znacznej utraty słuchu jest 3 razy większe niż u osób pracujących w małym natężeniu hałasu.

Można zmniejszyć ryzyko wystąpienia problemów ze słuchem i szumem poprzez właściwą ochronę uszu, np. noszenie zatyczek do uszu oraz podobnych urządzeń osłaniających.