ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Jak uchronić uszy przed hałasem? A A A

Najlepszą obroną przed utratą słuchu wywołaną hałasem jest pozostawanie z dala od niebezpiecznie hałaśliwych rejonów. Gdy przebywasz jednak w hałaśliwym otoczeniu, noś urządzenia chroniące uszy.
 
Wszelkie urządzenia i przyrządy chroniące uszy pomagają w zapobieganiu utraty słuchu, o ile noszone są prawidłowo. Pamiętaj, że niewygoda ich noszenia jest niczym w porównianiu do trwałych skutków upośledzenia słuchu albo, co gorsza jego utraty.
 
Używanie zatyczek, stoperów lub tłumików do uszu jest skutecznym środkiem pozwalającym ochronić twój słuch podczas pracy i zabawy w hałaśliwym otoczeniu. Poza wymienionymi przyrządami na rynku są również dostępne ręcznie wykonane i indywidualnie dopasowane do kanału słuchowego danej osoby wkładki uszne z filtrami.
 
Są to dość drogie urządzenia, warte jednak swej ceny w przypadku osób, które zmuszone są do częstego noszenia zatyczek czy innych elementów ochronnych.
  • Nie oczekuj znaczącej ochronny słuchu poprzez noszenie słuchawek stereofonicznych. W rzeczywistości zagłuszanie istniejącego wokół szkodliwego hałasu przez słuchawki może mieć skutek przeciwny do oczekiwanego. Te urządzenia same mogą generować hałas odpowiadający 100 dB.
  • Nie oczekuj żadnych korzyści z używania niestandardowych zatyczek do uszu, takich jak kawałki bawełny, filtry od papierosów, guma, kit czy nawet łuska naboju. Używanie ich jest ryzykowne, gdyż nie tylko nie tłumią skutecznie dźwięków, ale też są niewygodne i niehigieniczne.
  • W nagłej sytuacji użyj czystego koniuszka palca. Wciśnięty ciasno w przewód słuchowy zapewni właściwą ochronę.