ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Niedosłuch a bezrobocie A A A

Około 15% osób z upośledzonym słuchem jest bezrobotnych

W Wielkiej Brytanii głusi i osoby z upośledzonym słuchem są do czterech razy bardziej zagrożeni bezrobociem niż osoby słyszące.

W maju 2000 roku, RNID (The Royal National Institute for Deaf People) w Wielkiej Brytanii opublikował badania wskazujące, że głusi i osoby z upośledzonym słuchem są przynajmniej dwa razy bardziej zagrożeni bezrobociem niż osoby słyszące.

Dane pokazały, iż:

  • 15% głuchych i osób z bardzo ciężkim upośledzeniem słuchu w wieku produkcyjnym jest bezrobotnych, w przypadku osób słyszących odsetek ten wynosi 6%,
  • w grupie wiekowej 25-45 lat, 22% głuchych i osób z bardzo ciężkim upośledzeniem słuchu jest bezrobotnych; to ponad cztery razy więcej niż skala bezrobocia u osób słyszących w tej samej grupie wiekowej,
  • 70% uczestników badania stwierdziło, że głuchota przeszkodziła im w zdobyciu pracy,
  • 68% uznało, że szukanie pracy jest dla nich poważnym problemem, ponieważ ich potrzeby komunikacyjne nie są zrozumiane,
  • 52% stwierdziło, że było zniechęcanych do dalszej edukacji i doskonalenia się z powodu swojej niepełnosprawności,
  • 74% uczestników uznało swoje możliwości awansu za ograniczone w porównaniu do swoich słyszących kolegów,
  • 60% stwierdziło, że koledzy i współpracownicy nie rozumieją lub nie chcą zrozumieć ich problemów ze słyszeniem.

Wzrastające bezrobocie

Badanie pokazało, że osoby z bardzo ciężkim upośledzeniem słuchu dwa razy częściej zostają bezrobotne niż 4 lata temu. Odsetek bezrobotnych z uszkodzeniem słuchu rośnie pomimo istnienia ustawy z 1996 roku zakazującej dyskryminacji z powodu głuchoty, upośledzenia słuchu czy innego kalectwa (The Disability Discrimination Act).