ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Ubytki słuchu u różnych grup zawodowych A A A

Ubytki słuchu u nauczycieli
 
Dzieci i młodzież potrafią być bardziej hałaśliwi niż buldożery, maszyny ciężkie czy młoty pneumatyczne. Ci, którzy uczą i opiekują się dziećmi ponoszą tego konsekwencje.
 
Nauczyciele cierpią w wyniku istniejącego wokół hałasu. Dotyczy to prawie 70% nauczycieli uczących w klasach oraz 80% nauczycieli i doradców nauczania początkowego i prowadzących zajęcia pozaszkolne.
 
Dane te są zatem znacznie wyższe niż w przypadku innych zawodów. Pośród mechaników i pracowników przemysłu ciężkiego około 60% uważa hałas w miejscu pracy za dokuczliwy.
 
Zwolnienia lekarskie z powodu hałasu
 
Według duńskiego Instytutu Badań nad Środowiskiem Pracy (Danish Work Environment Institute) od 1990 do 2000 roku odsetek nauczycieli dręczonych przez hałas podwoił się. Badania objęły 5 000 duńskich pracowników.
 
Poczucie zagrożenia hałasem w przypadku nauczycieli jest uzasadnione. Według badań przeprowadzonych w Szwecji nauczyciele biorą częściej zwolnienie lekarskie z powodu hałasu niż inne grupy zawodowe. Jest to powód około 7-9% zwolnień.
 
Wśród pracowników budowlanych, profesji powszechnie uznawanej za narażoną na hałas, odsetek ten wynosi 7%.
 
W 2001 roku 1168 Szwedów zgłosiło urazy powstałe na skutek hałasu. Według szwedzkiego czasopisma "Auris", przeznaczonego dla osób z upośledzonym słuchem, jest to 5% wszystkich urazów powstałych lub związanych z miejscem pracy.
 
Ubytki słuchu u policjantów i myśliwych
 
Huk wystrzałów z pistoletu stwarza zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania słuchu.
 
Odgłosy strzałów z broni palnej sięgają 132-165 dB, stanowią zatem ogromne niebezpieczeństwo dla słuchu.
 
Badania przeprowadzone w Polsce i obejmujące grupy 18 myśliwych i 28 policjantów pokazały, iż 72,2% myśliwych cierpi z powodu znacznej utraty słuchu. Tylko 11,1% nie ma żadnych problemów ze słuchem, a pozostałe 16,7% posiada prawidłową funkcję słuchu tylko w uchu znajdującym się dalej od lufy.
 
Myśliwi nigdy nie używali zabezpieczeń mogących ochronić ich uszy podczas polowań. Policjanci natomiast zawsze nosili odpowiednie zabezpieczenia podczas treningów strzelania, i co za tym idzie żaden z nich nie cierpiał z powodu utraty słuchu w stopniu pozwalającym na pomiar.
 
Średnia wieku obu grup wynosiła odpowiednio 46,2 i 25,2 lat.
 
Słuch obu grup został również zbadany i porównany w pojedynczym eksperymencie: przed i po serii próbnych wystrzałów. Zmiany w zdolności słyszenia zaobserwowano u myśliwych, a nie u policjantów. Ci ostatni używali zabezpieczeń podczas wszystkich wystrzałów.
 
Eksperyment ten dowodzi, iż nawet krótkotrwale wystawianie się na hałas wywołany strzałami z broni palnej może doprowadzić do przejściowego uszkodzenia słuchu i uczynić ucho bardziej podatnym na późniejsze szkodliwe zmiany.
 
Optymistycznym wnioskiem płynącym z badania było potwierdzenie skuteczności noszenia zabezpieczeń na uszy w celu ochrony słuchu. Jest to wysoce zalecane w przypadku używania broni palnej.