ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Styl życia a słuch A A A

Dzieci czasów wzrostu gospodarczego chcą mieć wszystko: elektroniczne gadżety, narzędzia, systemy rozrywki, sportowe samochody, ciężarówki i motocykle. To wszystko prowadzi do najbardziej aktywnego i najgłośniejszego trybu życia obecnego pokolenia. Wydaje się, że jest to pokolenie cierpiące na znaczną utratę słuchu, w większym stopniu niż ich rodzice czy każde wcześniejsze pokolenie.
 
Określenie dzieci czasów wzrostu gospodarczego odnosi się do pokolenia urodzonego dwie dekady po drugiej wojnie światowej - zjawiska adekwatnego do tzw. pokolenia powojennego nazwanego tak w wielu krajach europejskich.
 
Pośród 75 milionów Amerykanów urodzonych pomiędzy 1945 a 1964 rokiem, 20.4% (16 milionów) cierpi na różnego stopnia utratę słuchu. Po przeprowadzeniu narodowego wywiadu zdrowotnego przez Narodowe Centrum Statystyk dotyczących Zdrowia (National Center for Heath Statistics) zanotowano 26% wzrost w utracie słuchu w grupie osób pomiędzy 46 a 64 rokiem życia w stosunku do poprzedniego pokolenia. Badania na Uniwersytecie Kalifornijskim dodatkowo potwierdziły ogólną tendencję utraty słuchu w coraz wcześniejszym wieku. Analizując dane dotyczące upośledzenia słuchu w Alameda County w Kalifornii na przestrzeni lat odkryto, że schorzenia te uległy podwojeniu pomiędzy rokiem 1965 a 1994.
 
Istnieje uzasadniona obawa, iż w miarę starzenia się krajów wysokorozwiniętych i w obecnym pokoleniu, żyjącym dłużej niż poprzednie, stopień upośledzenia słuchu i liczba ludzi nim dotkniętych jeszcze się zwiększy, nawet już w nadchodzącej dekadzie.