ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

WYSZUKIWARKA AKREDYTOWANYCH PRZEZ PSPS GABINETÓW PROTETYCZNYCH A A A

Wszystkie zamieszczone w wyszukiwarce gabinety protetyczne mają ważną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz stosują procedurę doboru nowego aparatu słuchowego zatwierdzoną przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu.

Prosimy aby na adres: kontakt@slyszymy.pl informować nas o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących przyjmowania pacjentów w gabinetach.

Liczba akredytowanych gabinetów na koniec 2018 roku: 904

Łącznie do programu "Bezpieczny pacjent" zgłoszonych zostało 920 gabinetów protetycznych. Informujemy, że w związku z procesem weryfikacji zgłoszeń do programu "Bezpieczny pacjent" na 2019 rok w procesie autoryzacji są jeszcze 202 gabinety.