ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

WYSZUKIWARKA CERTYFIKOWANYCH PRZEZ PSPS GABINETÓW PROTETYCZNYCH A A A

Wszystkie zamieszczone w wyszukiwarce gabinety protetyczne mają ważną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia o udzielanie świadczeń w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz stosują procedurę doboru nowego aparatu słuchowego zatwierdzoną przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu.

Prosimy aby na adres: kontakt@slyszymy.pl informować nas o wszelkich nieprawidłowościach dotyczących przyjmowania pacjentów w gabinetach.

Liczba gabinetów protetycznych zgłoszonych do programu "Bezpieczny pacjent" w 2019 roku: 929.

Aktualna liczba gabinetów protetycznych certyfikowanych przez PSPS: 730.