Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Kontakt A A A

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61-614 Poznań

Telefon: +48 603 758 606

E-mail: sekretariat@psps.pl

Konto: BNP Paribas: 44 1600 1462 1024 8508 7000 0004