Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Kontakt A A A

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu

Uniwersytetu Poznańskiego 2, 61-614 Poznań

Telefon: +48 603 758 606

E-mail: sekretariat@psps.pl