ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

O kampanii A A A

Kampania społeczna "Usłyszeć świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków" jest kontynuacją działań skierowanych na uświadomienie społeczeństwu nieodwracalnych skutków bagatelizowania problemu niedosłuchu. Kampania jest realizowana przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu, działające m.in. na rzecz współpracy z pacjentami oraz edukowania ich w zakresie ochrony i leczenia wad słuchu.

Wieloletnie doświadczenia pokazały, że dostarczenie rzetelnej wiedzy oraz tworzenie akcji informacyjnych może być ogromnym wsparciem dla pacjentów z tym schorzeniem oraz ich bliskich.

W 2017 roku nasze działania będą się skupiały na edukowaniu i informowaniu opinii publicznej i decydentów w kontekście ewentualnych skutków planowanych zmian regulacyjnych na rynku zaopatrzenia osób niedosłyszących w aparaty słuchowe. Chcemy przyczynić się do wzrostu świadomości w zakresie:

  • zmian cywilizacyjnych i demograficznych, i ich wpływie na rosnące ryzyko niedosłuchu w społeczeństwie;
  • szans i zagrożeń związanych ze zmianą regulacji zaopatrzenia osób niedosłyszących w aparaty słuchowe;
  • optymalizacji publicznych środków przeznaczonych na pomoc skierowaną do osób z niedosłuchem.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych aktywności będzie można już wkrótce znaleźć w zakładce Wydarzenia.