Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

O kampanii A A A

Kampania społeczna "Usłyszeć świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków" jest kontynuacją działań skierowanych na uświadomienie społeczeństwu nieodwracalnych skutków bagatelizowania problemu niedosłuchu. Kampania jest realizowana przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu, działające m.in. na rzecz współpracy z pacjentami oraz edukowania ich w zakresie ochrony i leczenia wad słuchu.

Wieloletnie doświadczenia pokazały, że dostarczenie rzetelnej wiedzy oraz tworzenie akcji informacyjnych może być ogromnym wsparciem dla pacjentów z tym schorzeniem oraz ich bliskich.

W 2024 roku nasze działania ponownie skupiać będą się na działaniach skierowanych do pacjentów oraz decydentów. Zaproponowane poniżej aktywności będą służyły przedstawieniu naszych argumentów oraz przeciwdziałaniu szerzenia nieprawdziwych informacji o naszej branży. Ważnym elementem Kampanii będzie jej dalsza digitalizacja.

Realizacja Kampanii "Usłyszeć świat" w roku 2024 w pierwszej kolejności obejmuje:

 • dalszy rozwój edukacyjno-informacyjnej kampanii internetowej,
 • organizację obchodów Światowego Dnia Słuchu w Parlamencie,
 • wydanie gazety USŁYSZEĆ ŚWIAT,
 • inne działania wymienione w załozeniach do zrealizowania w danym roku.

Ofertę przystąpienia do Kampanii w roku 2024 znajdziecie Państwo poniżej.W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z sekretariatem na adres e-mail: sekretariat@psps.pl.

Partnerem Kampanii Usłyszeć Świat może być każdy: osoba fizyczna i prawna, producent i dystrybutor aparatów słuchowych, firma posiadająca kilka czy całą sieć punktów / gabinetów protetycznych, inny gabinet np. logopedyczny, surdopedagogiczny.
Partnerzy Kampanii będą mieli zapewnioną możliwość zamieszczenia swoich logotypów oraz banerów reklamowych na stronie Kampanii.

W ramach wsparcia finansowego Kampanii, wysokość wpłat poszczególnych Partnerów
wynosi:

 • 20 000 zł – producent aparatów słuchowych (powyżej 20 mln zł obrotu);
 • 10 000 zł – producent aparatów słuchowych (od 10 mln do 20 mln zł obrotu);
 • 5 000 zł – producent aparatów słuchowych (poniżej 10 mln zł obrotu);
 • 35 000 zł – w przypadku podmiotów mających powyżej 200 gabinetów protetyki słuchu;
 • 20 000 zł – w przypadku podmiotów mających powyżej 100 gabinetów protetyki słuchu;
 • 200 zł / gabinet – w przypadku podmiotów mających sieć poniżej 100 gabinetów protetyki słuchu;
 • 500 zł - inna firma, gabinet mający styczność z osobami niedosłyszącymi;
 • 100 zł - osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej.

Jako Organizatorowi Kampanii Usłyszeć Świat zależy nam, aby jej zasięg był możliwie jak największy. Jest to jednak uzależnione od budżetu Kampanii.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Kampanii Społecznej na rok
2024 ,,Usłyszeć Świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków".