Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

O kampanii A A A

Kampania społeczna "Usłyszeć świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków" jest kontynuacją działań skierowanych na uświadomienie społeczeństwu nieodwracalnych skutków bagatelizowania problemu niedosłuchu. Kampania jest realizowana przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu, działające m.in. na rzecz współpracy z pacjentami oraz edukowania ich w zakresie ochrony i leczenia wad słuchu.
 
Wieloletnie doświadczenia pokazały, że dostarczenie rzetelnej wiedzy oraz tworzenie akcji informacyjnych może być ogromnym wsparciem dla pacjentów z tym schorzeniem oraz ich bliskich.
 
W 2021 roku nasze działania ponownie skupiały się będą na działaniach skierowanych do pacjentów oraz decydentów. Zaproponowane poniżej aktywności będą służyły przedstawieniu naszych argumentów oraz przeciwdziałaniu szerzenia nieprawdziwych informacji o naszej branży. Ważnym elementem Kampanii będzie jej dalsza digitalizacja.
 
Realizacja Kampanii "Usłyszeć świat" w roku 2021 w pierwszej kolejności obejmuje:
  • dalszy rozwój edukacyjno-informacyjnej kampanii internetowej,
  • organizację obchodów Światowego Dnia Słuchu w Parlamencie,
  • wydanie gazety USŁYSZEĆ ŚWIAT,
  • inne działania wymienione w harmonogramie oferty przystąpienia do Kampanii.
Ofertę przystąpienia do Kampanii 2021 można uzyskać kontaktując się z nami na adres: sekretariat@psps.pl
 
Serdecznie zapraszamy!