ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

O kampanii A A A

Kampania społeczna "Usłyszeć świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków" jest kontynuacją działań skierowanych na uświadomienie społeczeństwu nieodwracalnych skutków bagatelizowania problemu niedosłuchu. Kampania jest realizowana przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu, działające m.in. na rzecz współpracy z pacjentami oraz edukowania ich w zakresie ochrony i leczenia wad słuchu.

Wieloletnie doświadczenia pokazały, że dostarczenie rzetelnej wiedzy oraz tworzenie akcji informacyjnych może być ogromnym wsparciem dla pacjentów z tym schorzeniem oraz ich bliskich.

W 2019 roku nasze działania ponownie skupiały się będą na działaniach skierowanych do pacjentów oraz decydentów. Zaproponowane poniżej aktywności będą służyły przedstawieniu naszych argumentów oraz przeciwdziałaniu szerzenia nieprawdziwych informacji o naszej branży.

Realizacja Kampanii „Usłyszeć świat” w roku 2019 w pierwszej kolejności obejmuje:

  • rozwój programu BEZPIECZNY PACJENT;
  • pilotażowe badanie "Jak oceniasz dostępność do nowoczesnych aparatów słuchowych w Polsce?";
  • dalszy rozwój edukacyjno-informacyjnej kampanii internetowej;
  • inne działania wymienione w harmonogramie oferty przystąpienia do Kampanii.

Z ofertą przystąpienia do Kampanii 2019 można zapoznać się tutaj.

Deklaracja przystąpienia do Kampanii "Usłyszeć świat" 2019.

Serdecznie zapraszamy!