Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Polityka cookies A A A

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu, które jest organizatorem kampanii społecznej "Usłyszeć Świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków" oraz właścicielem strony www.slyszymy.pl poważnie traktuje kwestie prywatności w Internecie. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu umieszcza informacje dotyczące polityki prywatności, aby umożliwić użytkownikom zapoznanie się ze sposobem traktowania informacji pozyskiwanych, w tym jakie informacje są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane oraz kto ma do nich dostęp. Jeśli użytkownik nie zgadza się z tą polityką i nie wyraża zgody na wykorzystanie informacji zgodnie z nią, powinien natychmiast opuścić tę stronę internetową.
 
 1. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE I WYKORZYSTYWANIE DANYCH
  Podobnie jak w przypadku większości serwisów internetowych użytkownicy mogą odwiedzić stronę bez ujawniania danych osobowych. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu za pomocą usługi Google Analytics zbiera informacje dotyczące ogólnej liczby wizyt na stronie, całkowitego czasu spędzonego na przeglądaniu serwisu i oglądanych stron bez zbierania innych informacji na temat użytkownika. Wyżej wymienione informacje są zbierane w celu określenia w jaki sposób jest używana strona internetowa i jak można ją ulepszyć. Adresy poczty elektronicznej i inne dane osobowe użytkowników, obejmujące między innymi: imię i nazwisko, adres i numer telefonu są znane Polskiemu Stowarzyszeniu Protetyków Słuchu tylko w przypadku, gdy zostały dobrowolnie podane przez użytkowników, którzy na stronie www.slyszymy.pl założyli konto korzystając z przygotowanego w tym celu panelu administracyjnego. Założenie konta i zalogowanie na stronie jest konieczne wyłącznie w przypadku korzystania z zasobów kampanii społecznej typu materiały edukacyjne z możliwością pobrania i dalszej dystrybucji w celach edukacyjnych, gry i konkursy z nagrodami czy udział w forum lub zamieszczanie własnych opinii lub komentarzy. Przed ujawnieniem danych osobowych innych osób, takich jak małżonkowie czy koledzy z pracy, użytkownicy powinni uzyskać na to pozwolenie i Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu zakłada, że użytkownicy ujawniający takie informacje mają na to pozwolenie. Okresowo, Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu może skorzystać z innych źródeł w celu potwierdzenia prawidłowości informacji przekazanych przez użytkowników serwisu.
  Dane osobowe ujawnione w serwisie nie są sprzedawane, przekazywane lub w jakikolwiek inny sposób ujawniane jednostkom spoza Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu, z wyjątkiem przypadków, w których takie ujawnienie jest prawnie wymagane, lub zgodnie z poniższym opisem. Jeśli użytkownika nie poinformowano inaczej w momencie ujawniania danych osobowych, takie informacje zostają zachowane przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu i mogą zostać wykorzystane: (1) w celu lepszego zrozumienia użytkowania serwisu oraz sposobów ulepszenia; (2) w celu przyznania nagród w konkursach; (3) w celu udzielenia odpowiedzi na prośby lub pytania użytkowników; (4) w celu uzyskania zgody rodziców użytkowników poniżej 18. roku życia, w przypadku takiej konieczności; (5) w celu przesłania zawiadomień do rodziców użytkowników poniżej 18. roku życia, w przypadku takiej konieczności; (6) w celu ochrony bezpieczeństwa i stabilności serwisu; (7) w celu rejestracji produktów i w celach gwarancyjnych, w tym ankiet dotyczących poziomu zadowolenia klienta lub czynności związanych z badaniem rynku; (8) w przypadkach, gdy uznamy, że jest to wymagane przez prawo. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu nie ponosi jednak odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji dotyczących użytkowników w wyniku błędów w transmisji lub nieuprawnionych działań osób trzecich.

 2. ZBIERANIE INFORMACJI
  Zbieramy informacje zbiorowe, tj. informacje na temat liczby osób odwiedzających stronę www.slyszymy.pl i podstrony, które odwiedzają. W przypadku każdej wizyty jest zachowywana nazwa pliku, data i godzina wizyty, objętość przesłanych danych i informacja, czy wizyta była udana. Dzięki tym informacjom zyskujemy dane na temat ogólnych zainteresowań i preferencji naszych gości. Dane nie odnoszą się do osoby, lecz są to dane o charakterze ogólnym i statystycznym. Dlatego też nie jesteśmy w stanie określić, od jakich użytkowników pochodzą te dane.

 3. PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH
  Na pisemny wniosek można otrzymać informacje na temat przechowywanych danych w dowolnym czasie.

 4. COOKIES
  W celach marketingowych oraz optymalizacyjnych strony www oraz aby ułatwić Państwu przeglądanie strony używamy cookies. Korzystamy z technologii hostinger.
  Cookie to mały plik tekstowy, który jest wysyłany do przeglądarki przez serwer WWW i zapisywane na dysku twardym komputera, pozwala rozpoznać przeglądarkę z jakiej korzystasz. Cookies, których używamy nie przechowują informacji osobistych o użytkownikach, pomagają natomiast utworzyć profil użytkowania używając za pomocą pseudonimów. Cookies nie uszkadzają systemu operacyjnego Twojego komputera. Możesz dezaktywować używanie cookies poprzez zmianę ustawień w Twojej przeglądarce.

 5. PRZEKAZYWANIE INFORMACJI OSOBOM TRZECIM
  Zebranych danych nie przekazujemy osobom trzecim, w szczególności nie są one sprzedawane, wynajmowane lub wymieniane. Tylko w przypadku konieczności skorzystania z usług wykonawców lub pośredników w celu realizacji usług, o które nas Państwo poprosili, przekazujemy niezbędne dane tym stronom. W tych przypadkach, nasi Partnerzy są zobowiązani do zachowania poufności tych danych zgodnie z obowiązującym prawem i usunięcia ich natychmiast po wykonaniu usługi. Dlatego też prosimy o zrozumienie, że nie jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić, czy to zobowiązanie jest przestrzegane i w związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne naruszenia.

 6. BEZPIECZEŃSTWO
  Dbamy o bezpieczeństwo Państwa danych i używamy wszystkich technicznych i organizacyjnych możliwości przechowywania danych, które są niedostępne dla osób trzecich.
  Dane osobowe są przechowywane przez przez okres świadczenia usług w ramach prowadzonej kampanii społecznej "Usłyszeć Świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków". Oczywiście w każdej chwili mają Państwo prawo do zwrócenia się z prośbą o usunięcie całości lub części Państwa danych. Niezwłocznie spełnimy taką prośbę.
Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu
Osiedle Piastowskie 66/2
61-157 Poznań, Polska
Telefon/fax: +48 61 877 05 69
E-mail: sekretariat@psps.pl