Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Regulamin serwisu A A A

ZASADY UŻYTKOWANIA
 
Ze względu na różne możliwości i zagrożenia wynikające z używania internetu, stworzyliśmy zasady użytkowania (zwane dalej "Warunkami"), aby chronić użytkowników strony oraz nas samych. Kiedy korzystacie Państwo z naszej strony oznacza to, iż akceptujecie Państwo ogólne Warunki. Strona www.slyszymy.pl jest oficjalną stroną kampanii społecznej "Usłyszeć Świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków" organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu będącego także właścicielem strony.
 
 1. OGÓLNE OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA

  Niniejszym zobowiązują się Państwo:

  1. nie rozpowszechniać żadnej części lub treści strony internetowej www.slyszymy.pl w jakiejkolwiek postaci bez uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela;

  2. nie udostępniać treści zawartych na stronie internetowej kampanii społecznej "Usłyszeć Świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków"  za pośrednictwem technologii lub innych środków niż te dostępne na naszej stronie internetowej;

  3. nie modyfikować strony internetowej www.slyszymy.pl oraz jej treści;

  4. nie podejmować próby lub nie obchodzić, wyłączać lub w inny sposób zakłócać działania jakichkolwiek zabezpieczeń związanych z witryną lub ustawieniami, które zapobiegają lub ograniczają wykorzystywanie lub kopiowanie jakichkolwiek treści lub egzekwują ograniczenia w korzystaniu z witryny lub treści dostępnych na stronie internetowej;  

  5. nie używać zasobów strony internetowej www.slyszymy.pl w celach handlowych i biznesowych; wszystkie materiały edukacyjne, które są  opisane jako materiały możliwe do pobrania można pobierać i wykorzystywać bezpłatnie wyłącznie w celach edukacyjnych;

  6. nie pobierać na stałe lub czasowo, kopiować, przechowywać ani rozpowszechniać żadnych treści ze strony internetowej www.slyszymy.pl z wyjątkiem tych, które są do tego przeznaczone i specjalnie opisane np. bezpłatne filmu edukacyjne, wydawnictwa realizowane w ramach kampanii, gry. W przypadku pobrania i wykorzystywania tych materiałów obowiązują odrębne licencje, a ich dalsze wykorzystanie jest możliwe wyłącznie po zaakceptowaniu tych licencji. 

 2. PRAWA AUTORSKIE I INNE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Jesteśmy - jeśli nie zaznaczono inaczej - właścicielem lub uprawnionym użytkownikiem wszystkich dostępnych informacji na stronie internetowej www.slyszymy.pl, w tym: tekstów, skryptów, obrazków, grafiki, elementów graficznych, zdjęć, plików audio i wideo oraz aplikacji interaktywnych. Cała zawartość strony jest własnością Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu i tworzy zasoby niezbędne do realizacji kampanii społecznej "Usłyszeć Świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków" i objęta jest prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych oraz innymi prawami własności intelektualnej przez nas lub naszych licencjodawców. Wszystkie znaki towarowe osób trzecich znajdujące się na naszej stronie są znakami towarowymi indywidualnych właścicieli.

  2. Zawartość strony nie może być pobierana, kopiowana, odtwarzana, rozpowszechniana, przekazywana, emitowana, wyświetlana, sprzedawana, licencjonowana, zmieniana, ponawiana, przywłaszczana ani wykorzystywana dla celów publicznych lub komercyjnych bez naszej pisemnej zgody. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do treści zawartej na stronie.

  3. Dziennikarze, pracownicy mediów mogą wykorzystywać zasoby strony www.slyszymy.pl w celach edukacyjnych zmierzających do promocji problemu niedosłuchu wyłącznie po podaniu źródła informacji. W przypadku zawartych na stronie materiałów pochodzących z innych źródeł wykorzystujący te informacje zobowiązany jest podać jako źródło zarówno stronę www.slyszymy.pl jak i pierwotne źródło informacji zgodnie z opisem na stronie www.slyszymy.pl.

  4. Każde naruszenie naszych praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej, w tym praw należących do osób trzecich, może prowadzić do wszczęcia postępowania cywilnego lub karnego przeciwko Państwu.

 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Zapewniamy Państwu najbardziej aktualne, poprawne i jasno przekazane informacje. Niemniej jednak, mogą wystąpić niezamierzone błędy w informacjach. Zrzekamy się odpowiedzialności w szczególności za błędy typograficzne oraz za rzetelność, kompletność i aktualność informacji zawartych na naszej stronie internetowej.

  2. Informacje i dane udostępnione na naszych serwerach mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Usługi, informacje i dane udostępnione na stronie internetowej www.slyszymy.pl są przekazywane w aktualnej postaci bez żadnych gwarancji.

  3. W zakresie linków i odwołań do stron internetowych osób trzecich, nie ponosimy odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej, za informacje, komunikaty i materiały dostępne na takich stronach, ani stronach, do których link znajduje się na takiej stronie. Wyraźnie oświadczamy, że niekoniecznie podzielamy treści i/lub opinie osób trzecich zawarte na stronach, do których link znajduje się na naszej stronie lub tych, które zamieszczane są na naszym forum internetowym lub komentarzach dodawanych do artykułów.

  4. Korzystając ze strony internetowej www.slyszymy.pl, użytkownik przyjmuje wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem tej strony, w tym ryzyko uszkodzenia komputera, oprogramowania lub danych przez wirusy, oprogramowanie lub jakikolwiek inny plik przekazany lub aktywowany przez stronę internetową www.slyszymy.pl lub Państwa dostęp do niej.

  5. Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niezgodnego z prawem korzystania ze strony internetowej oraz w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenia praw osób trzecich.

  6. W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, specjalne, uboczne lub wtórne, w tym, bez ograniczeń, utracone przychody lub utracone zyski, spowodowane przez lub mające związek z wykorzystaniem lub niewłaściwym wykorzystaniem informacji lub brakiem informacji na stronie internetowej www.slyszymy.pl.

 4. DANE OSOBOWE

  Dane osobiste i inne dane podlegają WYTYCZNYM O OCHRONIE DANYCH.

 5. SPRAWY RÓŻNE

  Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.