Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Czym jest ta Kultura Głuchych? 30 lip, 2017

Od dekady w środowisku niesłyszących toczy się ożywiona dyskusja na temat Kultury Głuchych, tożsamości osób niesłyszących w kontekście obrony Polskiego Języka Migowego i ustawy o PJM. 

Czym jest ta Kultura Głuchych? Jej wyznacznikami są:

  • zbiorowe przekonania i mentalność osób głuchych (odrzucenie oralizmu, sprzeciw wobec medycznej definicji głuchoty, preferencja języka migowego),
  • kodeks towarzyski czyli savoir-vivre,
  • sztuki wizualne (sztuki plastyczne, film, teatr, poezja, deaf - art),
  • organizacja życia społecznego i towarzyskiego (kluby i świetlice, organizacje polityczne i kulturalne, organizacje sportowe, wydarzenia, igrzyska olimpijskie Deaflympic (aktualnie Deaflympic odbywają się w tym roku w lipcu w Turcji), Międzynarodowy Dzień Głuchych, konferencje poświęcone Kulturze Głuchych (np. konferencje "Głusi Mają Głos" edycje 1-4), wybory Miss i Mistera Głuchych, Festival Clin d’œil w Reims we Francji,
  • historia Głuchych, wszelkie zapiski i dokumentacje historii Głuchych działaczy itp. W Polsce Instytut Surdus Historicus prowadzi badania nad historią Głuchych w Polsce, oprócz dokumentacji znajdującej się w Polskim Związku Głuchych,
  • język migowy i jego zapis video. W Polsce Pracownia Lingwistyki Migowej Uniwersytetu Warszawskiego opracowuje całościowy Korpus Polskiego Języka Migowego - zbiór znaków, humoru, wyrażeń, metafor charakterystycznych dla danego regionu w Polsce itp. i migane przez osoby natywne.

Włączenie się w kulturę Głuchych następuje na dwa sposoby:

  • Jako pokolenie rodziny Głuchych,
  • Jako uczeń szkoły dla Głuchych w internacie,
  • Jako CODA - świadomy CODA (słyszące dziecko Głuchych rodziców) dwujęzyczny i aktywny w środowisku głuchych,
  • W niektórych przypadkach jako osoba w dorosłym wieku związana z osoba głuchą w związku i aktywna w środowisku oraz biegle migająca.

Od lat też się toczy szeroka dyskusja jak zapisywać słowo głuchy. Czy pisać dużą literą czy małą. Gdyż Głusi pisani przez duże G to Głusi kulturowo i mający tożsamość osoby Głuchej. A do głuchych przez małe g  zaliczamy wszystkie pozostałe osoby, które przeważnie znajdują się pomiędzy dwoma światami, wychowani byli w rodzinach słyszących i ich językiem jest język foniczny. Ale tu też się rodzi wiele wątpliwości związanych z poczuciem bycia w Kulturze Głuchych przez same osoby głuche. Na pewno jednym z najważniejszych wyznaczników jest posługiwanie się biegle językiem migowym (albo jako język dzieciństwa, albo jako język dobrze wyuczony i połączony z szeroką aktywnością w świecie Głuchych i ich akceptacją).

Źródło: www.meok.pl