Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Pomagam, bo wiem A A A

Szanowni Państwo,

Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu realizując projekt "Pomagam, bo wiem" dofinansowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, zachęca wszystkich protetyków słuchu, jak również studentów protetyki słuchu do pobrania i wypełnienia załączonej poniżej krótkiej ankiety. Z góry dziękujemy wszystkim Państwu za poświęcenie swojego czasu, wypełnienie i odesłanie ankiety. Jest to tym bardziej istotne, że poznanie Państwa oczekiwań pomoże wytyczyć nowe ścieżki rozwoju i edukacji w zakresie wiedzy na temat organizacji pozarządowych, lepszj umiejętności pomocy osobom niedosłyszącym i wsparciu poprzez udział w wolontariacie.

Ankieta dla protetyków słuchu

Ankieta (102.1 kB)