ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Projekty A A A

Według najnowszych danych, aż 77% osób powyżej 60. roku życia twierdzi, że ma problem ze słuchem. Przy tym tylko 31% ma zdiagnozowany ubytek słuchu. Skala problemu kwalifikuje niedosłuch do kategorii chorób cywilizacyjnych.

Wiele osób powyżej 60. roku życia jest nadal w wieku produkcyjnym i powinno pozostać na rynku pracy w pełni zdrowia. Tymczasem utrata słuchu, jeśli nie będzie właściwie leczona, większość pracowników praktycznie eliminuje z rynku. Ponadto, problem niedosłuchu u seniorów może prowadzić do ich izolacji ze społeczeństwa, powodować często również osamotnienie, depresję, frustrację czy zaburzenia w obszarze komunikacji, a te wiążą się ze spadkiem jakości życia.

Kampania społeczna "Usłyszeć świat" realizowana jest przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu od wielu lat. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że dostarczenie rzetelnych informacji oraz tworzenie akcji informacyjnych może być ogromnym wsparciem dla pacjentów z tym schorzeniem.

Kampania "Usłyszeć świat" 2016 to kontynuacja projektu dotyczącego niedosłuchu, tym razem skierowanego do seniorów. Dzięki Kampanii chcemy dotrzeć z informacją do tych, którzy najbardziej jej potrzebują - osób starszych. W 2017 roku z kolei nasze działania będą się skupiały na edukowaniu i informowaniu opinii publicznej i decydentów w kontekście ewentualnych skutków planowanych zmian regulacyjnych na rynku zaopatrzenia osób niedosłyszących w aparaty słuchowe. 

W 2016 roku udało się pozyskać jako Partnerów Merytorycznych wiele organizacji pozarządowych. Odbyły się spotkania z przedstawicielami Polskiego Związku Głuchych, Towarzystwa Przyjaciół Głuchoniewidomym, Polskiej Fundacji Osób Słabosłyszących, Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym "ECHO", Koalicji "Na pomoc niesamodzielnym", Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem oraz Polskiego Forum Osób Niepełnosprawnych.

Na nowej stronie www.słyszymy.pl, na której obecnie się Państwo znajdujecie, będą zamieszczane wiadomości dotyczące Kampanii oraz innych wydarzeń związanych z tematem niedosłuchu, a także materiały merytoryczne dotyczące nowości w dziedzinie aparatów słuchowych. Strona została uruchomiona w styczniu 2016 roku. Wdrażana jest również odpowiednia strategia, która zapewni pojawianie się adresu www.slyszymy.pl wśród początkowych wyników wyszukiwania popularnych haseł związanych z niedosłuchem.

Więcej szczegółów dotyczących realizacji Kampanii w 2017 roku już wkrótce.