Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Projekty A A A

Według najnowszych danych, aż 77% osób powyżej 60. roku życia twierdzi, że ma problem ze słuchem. Przy tym tylko 31% ma zdiagnozowany ubytek słuchu. Skala problemu kwalifikuje niedosłuch do kategorii chorób cywilizacyjnych.
 
Wiele osób powyżej 60. roku życia jest nadal w wieku produkcyjnym i powinno pozostać na rynku pracy w pełni zdrowia. Tymczasem utrata słuchu, jeśli nie będzie właściwie leczona, większość pracowników praktycznie eliminuje z rynku. Ponadto, problem niedosłuchu u seniorów może prowadzić do ich izolacji ze społeczeństwa, powodować często również osamotnienie, depresję, frustrację czy zaburzenia w obszarze komunikacji, a te wiążą się ze spadkiem jakości życia.
 
Kampania społeczna "Usłyszeć świat" realizowana jest przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu od wielu lat. Dotychczasowe doświadczenia pokazały, że dostarczenie rzetelnych informacji oraz tworzenie akcji informacyjnych może być ogromnym wsparciem dla pacjentów z tym schorzeniem.
 
Kampania "Usłyszeć świat" 2021 to ponowne skupienie się na działaniach skierowanych do pacjentów oraz decydentów. Zaproponowane poniżej aktywności będą służyły przedstawieniu naszych argumentów oraz przeciwdziałaniu szerzenia nieprawdziwych informacji o naszej branży.
 
Realizacja Kampanii "Usłyszeć świat" w roku 2021 w pierwszej kolejności obejmuje:
  • dalszy rozwój edukacyjno-informacyjnej kampanii internetowej,
  • organizację obchodów Światowego Dnia Słuchu w Parlamencie,
  • inne działania wymienione w harmonogramie oferty przystąpienia do Kampanii.