Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Język migowy w szkołach i w szpitalach 07 wrz, 2017

Parlamentarny Zespół ds. Osób Głuchych rozpoczął prace nad zmianą ustawy o języku migowym. 5 września, podczas posiedzenia zespołu omówiono poprawki przygotowane i zgłoszone przez środowisko głuchych i niedosłyszących.

Obecnie obowiązująca ustawa odnosi się wyłącznie do organów administracji publicznej i nie zapewnia głuchym funkcjonowania np. w szkole, czy u lekarza. Podczas przygotowania nowelizacji uwzględniona zostanie większość rekomendacji zawartych w raporcie przygotowanym przez poprzednią Radę Języka Migowego, które dotyczą między innymi certyfikacji usług migowych.

Ustawa i języku migowym i innych sposobach komunikowania się została uchwalona w 2011 roku. W życie weszła 1 kwietnia 2012 roku. Określa m.in. zasady korzystania przez osoby uprawnione z pomocy w kontaktach z organami administracji publicznej, podmiotami leczniczymi, policją i strażą pożarną.

Źródło: www.rynekzdrowia.pl