Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Trwa Narodowy Test Słuchu 2017 15 wrz, 2017

Trwa Narodowy Test Słuchu 2017, siódma edycja największej w Polsce kampanii profilaktyki chorób słuchu. To trzy miesiące bezpłatnych badań słuchu i specjalistycznych konsultacji w kilkudziesięciu miastach całej Polski, bez zapisów i formalności.  

W tym roku pacjentom wskazanych będzie 7 najczęstszych przyczyn, które prowadzą do niedosłuchu. Są to:

  • Ignorowanie pierwszych objawów ubytku słuchu;
  • Unikanie ciszy - życie w ciągłym hałasie;
  • Unikanie badań słuchu;
  • Ignorowanie ubytku słuchu u najbliższych;
  • Świadome bombardowanie uszu decybelami ze słuchawek wewnątrzusznych;
  • Unikanie ochronników słuchu, nie stosowanie ochronników słuchu w pracy;
  • Unikanie aparatów słuchowych.

Badania słuchu stają się koniecznością, ponieważ straciliśmy kontrolę nad hałasem. Według CBOS na nadmierny hałas narzeka aż 70% badanych Polaków. Szacuje się, że aż 13 milionów mieszkańców naszego kraju zagrożonych jest hałasem. Badania mówią o 6 milionach seniorów z wadą słuchu. Ruch uliczny generuje hałas na poziomie 80 - 90 decybeli.

Długotrwałe narażenie na taki hałas może powodować czasowe lub trwałe przesunięcie progu słyszenia. Jednak nie tylko. Badania przeprowadzane w Warszawie i Lublinie wykazały, że u osób mieszkających w rejonie hałasu powyżej 65 dB zauważono zmiany w układzie krążenia i zakłócenia równowagi emocjonalnej. Potwierdzają to badania zagraniczne. Badania hałasu drogowego w Niemczech na poziomie 65 dB ujawniły jego wpływ na skurczowe ciśnienie krwi i czas jego krzepnięcia.

Duńscy naukowcy, po przebadaniu ponad 50 tysięcy ludzi narażonych na hałas uliczny, zaryzykowali tezę mówiącą, że 8% wszystkich przypadków udarów i 19% przypadków wśród osób powyżej 65. roku życia, można przypisać hałasowi drogowemu. Polacy doceniają już rolę profilaktyki zdrowotnej. Systematycznie badają wzrok, serce, układ krążenia, poziom cukru we krwi etc. Wciąż jednak lekceważą badania słuchu. Tymczasem po czterdziestym roku życia, powinniśmy badać słuch raz w roku.

Słuchobus, mobilne laboratorium badań słuchu będzie czekać na pacjentów w centralnych punktach miast (lista adresów miejsc: www.sluchobus.pl).

Ekipa słuchubusu wykonuje badania dwustopniowe:

1. Trwający minutę test ecola -  przechodzą go wszyscy. Jeśli wykazuje jakiekolwiek wady, pacjent przechodzi drugi, dokładniejszy:

2. Test audiometryczny. Nie trzeba mieć żadnych skierowań. Każdy pacjent otrzyma konkretne, zindywidualizowane informacje o tym, w jakim stanie jest jego słuch i co robić, aby o niego dbać. Organizatorem Narodowego Testu Słuchu są producenci aparatów słuchowych Signia/Siemens i Audioservice.

Szczegółowe informacje: Robert Kozubal 604 581 383, www.sluchobus.pl

Źródło: www.rybnik.com.pl