Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Międzynarodowa Konferencja poświęconej 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie 12 wrz, 2017

Biuro Edukacji m.st. Warszawy, Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Instytut Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego, zapraszają do uczestniczenia w Międzynarodowej Konferencji poświęconej 200-leciu Instytutu Głuchoniemych im. Jakuba Falkowskiego w Warszawie "Głusi i słabosłyszący w perspektywie tradycji, teraźniejszości i przyszłości 22 - 23 września 2017 r."

Konferencja objęta jest patronatem Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy oraz Rektora Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Rejestracja poprzez stronę: https://200ig-aps.konfeo.com/pl/groups

Szczegółowy program konferencji na: www.instytut-gluchoniemych.waw.pl