Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Badanie słuchu u noworodków 17 paź, 2017

Poważne wady słuchu występują u ok. 2 - 4 noworodków na 1000. W Polsce wszystkie nowo narodzone dzieci są badane pod kątem uszkodzenia słuchu. Przesiewowe badanie słuchu pomaga szybko wykryć zaburzenia.

Badanie przesiewowe słuchu polega na rejestracji odpowiedzi powstających w uchu wewnętrznym, po podaniu cichych dźwięków. Drugą metodą jest rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ABR), powstających w drodze słuchowej po podaniu dźwięków. Oba wymienione rodzaje badań trwają ok. 5 minut, są nieskomplikowane, niebolesne i całkowicie bezpieczne dla dziecka.

Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków jest realizowany dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziecko, którego wynik badania słuchu jest prawidłowy, otrzymuje NIEBIESKI CERTYFIKAT, który jest wklejany do Książeczki Zdrowia Dziecka. W przypadku nieprawidłowego wyniku badania, braku wykonanego badania, bądź wystąpienia czynników ryzyka niedosłuchu, do Książeczki Zdrowia Dziecka zostanie wklejony ŻÓŁTY CERTYFIKAT. W tym przypadku konieczne będzie przeprowadzenie dodatkowych badań w placówce audiologicznej lub laryngologicznej. Jeżeli w wyniku badania kontrolnego okaże się, że słuch dziecka jest prawidłowy, żółty certyfikat zostanie zastąpiony niebieskim.

To, że dziecko uzyskało prawidłowy wynik badania przesiewowego słuchu w obu uszach jako noworodek, nie zwalnia rodziców z dalszej obserwacji reakcji dziecka. Słuch należy sprawdzać systematycznie, w miarę rozwoju dziecka.

Lekarz rodzinny zawsze powinien zwrócić uwagę na kolor wklejonego w książeczce certyfikatu. Zlekceważenie badania i nieleczenie wady słuchu wiążą się z poważnymi konsekwencjami. Jedną z nich jest zahamowany lub opóźniony rozwój mowy u dziecka. Najważniejszy w rehabilitacji słuchu jest pierwszy rok życia dziecka. Im później dziecko z wadą słuchu zostanie objęte rehabilitacją, tym trudniej będzie osiągnąć pełny rozwój mowy.

Najnowsze badania dowodzą, że krytyczny dla rozwoju mowy jest okres pierwszych 6 miesięcy życia dziecka. Jeśli dziecko otrzyma na czas odpowiednią pomoc, ma szansę na harmonijny rozwój, podobny do prawidłowo słyszących rówieśników.

Poważne uszkodzenie słuchu występuje u około 2-4 na 1000 noworodków. 30 proc. dzieci z niedosłuchem nie jest w grupie ryzyka (np. nie są z rodziny, w której występowały wady słuchu w wieku dziecięcym), są ogólnie zdrowe, w rodzinie nie było przypadków niedosłuchu, rodzice nie są spokrewnieni. Często niedosłuch u dziecka ujawniający się po raz pierwszy w rodzinie może być spowodowany mutacją genową.

Źródło: www.mamdziecko.interia.pl