Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Nowy Rzecznik Praw Pacjenta 31 paź, 2017

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta poinformowało, że  27 października prezes Rady Ministrów Beata Szydło powołała z dniem 30 października na stanowisko rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Łukasza Chmielowca. Tym samym Krystyna Barbara Kozłowska przestała pełnić obowiązki RPP.

Krystyna Barbara Kozłowska była pierwszym rzecznikiem praw pacjenta. Została powołana 2 października 2009 r. przez prezesa Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

12 grudnia 2016 r. premier odwołał Krystynę Barbarę Kozłowską z funkcji rzecznika praw pacjenta. 27 października 2017 r. premier Beata Szydło powołała z dniem 30 października  na stanowisko rzecznika praw pacjenta Bartłomieja Łukasza Chmielowca, który był  jednym z 3 kandydatów. Chmielowiec pełnił m.in. funkcję głównego specjalisty w biurze Rzecznika Finansowego

Do zadań rzecznika praw pacjenta należy m.in. prowadzenie postępowań w sprawach praktyk naruszających prawa pacjentów, a także opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów projektów aktów prawnych dotyczących ochrony praw pacjenta. Rzecznik ma również przygotowywać publikacje oraz programy edukacyjne popularyzujące wiedzę o ochronie praw pacjenta.

Źródło:  www.rynekzdrowia.pl