Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Petycja w sprawie 100% refundacji aparatów słuchowych 29 lis, 2017

Do Biura Dialogu i Korespondencji Kancelarii Prezydenta wpłynęła petycja pana  Stanisława Porowskiego, której przedmiotem jest zmiana w prawie w postaci nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Chodzi o wprowadzenie zmian do ww. rozporządzenia, aby zapewnić osobom głuchym i niedosłyszącym 100 proc. dofinansowania na aparaty słuchowe.

Jak napisano w petycji, "implanty słuchowe są w całości refundowane przez NFZ, czyli takie osoby są na lepszej pozycji niż osoby aparatowane, które ubiegają się o dofinansowanie z NFZ na aparaty słuchowe i otrzymują o wiele niższe dofinansowanie na ich zakup".

Autor petycji wskazuje też, że są w Polsce powiaty, gdzie brakuje środków na dofinansowanie tych wyrobów.

Źródło: www.bip.mz.gov.pl