Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Konieczna jest weryfikacja wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 15 gru, 2017

Izba Polmed popiera kierunek zmian planowanych w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w szczególności w zakresie wprowadzenia nowych pozycji do wykazu oraz rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do wystawiania zleceń na poszczególne rodzaje wyrobów - poinformowała Izba w komunikacie prasowym.

"Przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia propozycja nowelizacji rozporządzenia zapewni pacjentom szerszy dostęp do innowacyjnych wyrobów medycznych. Należy jednak podkreślić zasadność dalszej weryfikacji wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, w oparciu o nowoczesną kategoryzację wyrobów medycznych i konieczność dostosowania limitów finansowania do aktualnych realiów rynkowych" - czytamy w stanowisku Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych Polmed.

W ramach konsultacji publicznych OIGWM Polmed opracowała do projektu szereg szczegółowych uwag. Pierwszą ważną zmianą, którą rekomenduje Izba jest rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do wystawiania zleceń na aparaty słuchowe oraz wkładki uszne o dyplomowanych protetyków słuchu i lekarzy POZ.

Obecne przepisy nakazują pacjentowi wizytę u lekarza specjalisty w celu otrzymania zlecenia. "Wiąże się to z utrudnieniami czasowymi dla chorego i zbędnym obciążeniem systemu ochrony zdrowia. Zmiana przepisów przyniosłaby Narodowemu Funduszowi Zdrowia oszczędność w wysokości równowartości 80 tys. specjalistycznych wizyt rocznie" - szacuje Polmed.

Drugą istotną kwestią jest możliwość skrócenia okresu użytkowana wyrobów medycznych.

Izba Polmed "pozostaje do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia oraz NFZ w zakresie wypracowania rozwiązań legislacyjnych, które zwiększą dostęp pacjentów do leczenia, a także usprawnią funkcjonowanie polskiego systemu ochrony zdrowia".

Źródło: www.rynekzdrowia.pl