Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Gry komputerowe, które pomagają seniorom z niedosłuchem 15 sty, 2018

Agencja Reuters Health przeprowadziła eksperyment, w którym wykazano, że osoby grające w gry komputerowe mają mniejsze problemy z rozumieniem mowy w głośnym otoczeniu.

Do eksperymentu badacze poprosili 24 seniorów z ubytkiem słuchu (przeciętnie badany miał 70 lat i korzystał z aparatów słuchowych od około 7 lat), by przez 8 tygodni spędzali 3,5 godziny tygodniowo grając w gry komputerowe. Połowa badanych miała grać w gry zaprojektowane tak, aby poprawiać zdolności do śledzenia rozmowy, a pozostała grupa  grała w gry poprawiające pamięć ale nie mające wpływu na zdolność słyszenia.

Ani uczestnicy, ani specjaliści oceniający po eksperymencie poprawę rozumienia mowy nie wiedzieli do której z grup zostali przypisani uczestnicy.

Gry komputerowe, które zostały udostępnione w badaniu polegały na układaniu elementów za pomocą ekranu dotykowego w tablecie. Dla grupy "pamięciowej" zadanie polegało na wykorzystaniu słowa do ułożenia puzzli, podczas gdy dla grupy "słuchowej" do ułożenia puzzli należało wykorzystać subtelne zmiany dźwiękowe.

Uczestnicy badania poprawili słuchowe zdolności percepcyjne  i mieli podobne oczekiwania względem poprawy umiejętności rozumienia mowy.

U osób, które grały w gry pamięciowe nie zaobserwowano jednak poprawy rozumienia słów podczas konwersacji. Za to u badanych, którzy grali w gry słuchowe, zdolność rozumienia mowy znacznie wzrosła - po 8 tygodniach potrafili oni zidentyfikować aż o 25% więcej słów w zasłyszanych wypowiedziach.

"Trening oparty jest na teorii neuroplastyczności, która zakłada, że mózg jest w stanie tworzyć nowe połączenia między neuronami, aby radzić sobie z szumami usznymi i hałasem dobiegającym z otoczenia" - wyjaśnia jedna z autorek badania.

Testy powtórzono po 7 tygodniach od zakończenia eksperymentu. Niestety, po zaprzestaniu grania w gry słuchowe, wyniki nie utrzymały się - badani utracili, nabytą podczas codziennego grania, umiejętność lepszego rozumienia mowy w głośnym otoczeniu. Pokazuje to, że niezależnie od formy treningu słuchowego, jaką się wybierze, najważniejsza jest systematyczność w wykonywaniu zadań.

Źródło: www.geers.pl