Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu 28 lut, 2018

Utrata słuchu jest najczęstszym uszkodzeniem narządów czucia na całym świecie. Ponad 275 milionów ludzi na całym świecie cierpi z powodu utraty słuchu lub głuchoty.

Z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia, 3 marca obchodzony jest Międzynarodowy Dzień dla Ucha i Słuchu (ang. International Day for Ear and Hearing).

Dzień ten ma na celu podniesienie świadomości i stymulowanie działań na poziomie wspólnotowym w dziedzinie zdrowia ucha i słuchu. WHO ma na celu zapewnienie wsparcia technicznego dla państw członkowskich w zakresie rozwoju i wdrażania krajowych planów w celu zapewnienia podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie chorób ucha i słuchu, jako część ich podstawowych systemów opieki zdrowotnej.

W tym roku, z okazji Międzynarodowego Dnia dla Ucha i Słuchu, 2 marca, w całej Polsce organizowane są bezpłatne testy słuchu, które można wykonać w wybranych punktach protetycznych w całej Polsce.

Lista punktów protetycznych: www.slyszymy.pl