Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Program Dostępność Plus 14 mar, 2018

Swobodny dostęp do dóbr, usług oraz możliwość udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach to główny cel Programu Dostępność Plus, koordynowany przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Program koncentruje się na dostosowaniu przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do wymagań wszystkich obywateli.

Program ma na celu podnieść jakość życia i wyrównać szanse osób o szczególnych potrzebach, czyli:

  • osób na wózkach inwalidzkich oraz o ograniczonej możliwości poruszania się;
  • osób starszych;
  • osób niewidomych i słabowidzących;
  • osób głuchych i słabosłyszących;
  • osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi;
  • kobiet w ciąży;
  • osób z małymi dziećmi, w tym z wózkami dziecięcymi;
  • osób mających trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (trudności z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego albo mówionego);
  • osób o nietypowym wzroście (w tym również dzieci);
  • osób z ciężkim lub nieporęcznym bagażem.

W związku z powyższym rozpoczynają się konsultacje społecznie i międzyresortowe

13 marca 2018 r. Program Dostępność Plus został skierowany do konsultacji społecznych i międzyresortowych. Uwagi do projektu Programu można zgłaszać do 6 kwietnia 2018 r. na adres e-mail: dostepnosc.plus@miir.gov.pl

Osoby z niepełnosprawnościami mogą przesyłać swoje uwagi i pomysły w dowolnej formie, w tym w plikach audio oraz wideo, także w polskim języku migowym.

Program Dostępność Plus - projekt skierowany do konsultacji (PDF 857 KB)

Program Dostępność Plus - projekt przetłumaczony na język migowy

Pismo kierujące do konsulacji międzyresortowych (PDF 151 KB)

Pismo kierujące do konsultacji społecznych (PDF 164 KB)

 

Źródło: www.miir.gov.pl