Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Rusza program Dostępność plus 27 mar, 2018

Ponad 23 mld zł - z funduszy unijnych i krajowych oraz tak zwanych funduszy norweskich i EOG - ma trafić w latach 2018-2025 na realizację programu Dostępność plus.

Resort inwestycji i rozwoju prowadzi konsultacje programu Dostępność plus. Trafi do niego, w latach 2018-2024, ponad 23 miliony, zarówno z funduszy unijnych jak i z funduszy norweskich i EOG. Ma on ułatwić np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej.

Konsultacje do programu potrwają do 6 kwietnia, a 23 kwietnia planowane jest uroczyste uruchomienie programu z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

- Jest to dla nas bardzo ważny program, zapowiedziany przez pana premiera w jego expose i przykładamy do niego bardzo dużą wagę - wskazał  Jerzy Kwieciński, szef MIiR.  Zwrócił też uwagę, że realizację tego programu przewiduje Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Program adresowany jest nie tylko do osób niepełnosprawnych, ale także kobiet z dziećmi, osób starszych, niedołężnych. Według niego, problem dotyczy mniej więcej 1/4 mieszkańców naszego kraju, a w najbliższych latach odsetek ten wzrośnie do ok. 30 proc., w związku ze starzeniem się społeczeństwa. - Szacuje się, że do 2024 roku 23 proc. mieszkańców naszego kraju będzie miało 65 lat lub więcej. W tym samym czasie liczba osób z niepełnosprawnościami (w zależności od przyjętych kryteriów) wyniesie od 5 do 8 milionów - podało MR.

Z kolei wiceminister inwestycji i rozwoju Paweł Chorąży zastrzegł: - Nie jest też tak, że w Polsce nie ma dobrych przykładów dostępności, takim przykładem na poziomie lokalnym jest np. Gdynia, która ma bardzo rozwinięty plan tworzenia dostępności. Przyznał, że rząd samodzielnie nie będzie w stanie zrealizować tego programu. - Stąd też bardzo mocno stawiamy na współpracę ze wszystkimi, którzy chcą działać na rzecz dostępności: z samorządami, z przedsiębiorcami, organizacjami, pracodawcami, bo bez naszego wspólnego wysiłku dostępność nie stanie się faktem - zadeklarował.

Według MIiR program przewiduje, że państwo w swoich działaniach będzie zawsze uwzględniać potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Przykładowo wprowadzi prawo, które zagwarantuje, że: nowe budynki będą pozbawione barier architektonicznych, każdy nowo kupiony pociąg, autobus albo tramwaj będzie przygotowany do obsługi osób z niepełnosprawnościami, przestrzeń publiczna (na przykład wyjście z dworca, dojście na perony, przejścia dla pieszych) będzie odpowiednio oznakowana.

Państwo będzie także inwestować w wiedzę osób, które tworzą przestrzeń publiczną, między innymi: architektów, urbanistów, inżynierów czy nowe technologie, które sprzyjają włączeniu seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Drugim wymiar programu to inwestycje (budowlane, transportowe, technologiczne) w istniejącą infrastrukturę, przestrzeń, środki transportu, strony internetowe czy usługi o charakterze powszechnym.

Program ma przynieść konkretne efekty: w 1000 miejsc i budynków użyteczności publicznej zostaną usunięte lub ograniczone bariery architektoniczne i komunikacyjne; co najmniej 20 proc. mieszkań wybudowanych w programie Mieszkanie plus ma być dostępnych dla osób o szczególnych potrzebach; wszystkie nowo zakupione autobusy i tramwaje będą przyjazne seniorom i osobom z niepełnosprawnościami; strony internetowe wszystkich urzędów i instytucji będą dostępne dla osób niewidomych i niesłyszących; co najmniej połowa czasu antenowego w TV będzie dostępna dla osób niewidomych i niesłyszących (audiodeskrypcja i napisy).

Według Jerzego Kwiecińskiego Dostępność plus uwzględniać będą m.in., nowy Kodeks urbanistyczno-budowlany czy specustawa mieszkaniowa. Zdaniem Pawła Chorążego idealnie byłoby, gdyby każdy akt prawny przed uchwaleniem był rozpatrzony pod kątem jego wpływu na dostępność.

Projekt Programu, w tym w wersji tłumaczonej na język migowy, dostępny jest na stronach internetowych Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Opinie i uwagi można zgłaszać do 6 kwietnia na adres e-mail: dostepnosc.plus@miir.gov.pl 

Źródło:  www.rynekseniora.pl