Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

AOTMiT oceni programy profilaktyki zaburzeń słuchu 18 kwi, 2018

Rada Przejrzystości przy AOTMiT oceni m.in. efektywność kolejnych leków w populacji osób powyżej 75. roku życia. Ocenie podlegać będą też programy zdrowotne - w tym duży profilaktyki wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego na lata 2018-2021.

Zaopiniowany ma być projekt programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia współfinansowany przez UE w ramach EFS: "Program profilaktyki wczesnego wykrywania zaburzeń słuchu, głosu i mowy wśród uczniów klas I szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego na lata 2018-2021".

Ocenie podlegać będą też mniejsze programy samorządowe.

Źródło: www.politykazdrowotna.com