Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Likwidacji NFZ nie będzie 15 maj, 2018

Likwidacji NFZ na razie nie będzie, a Minister Zdrowia wydał zarządzenie rozwiązujące zespół, który miał się tym zająć.

Chodzi o uchylenie zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania zmian organizacyjnych w związku z planowaną likwidacją Narodowego Funduszu Zdrowia.

www.dziennikmz.mz.gov.pl

Minister uchylił też zarządzenie ws. powołania Zespołu do przeglądu regulacji mających wpływ na przychody ze składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, a także zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do przeglądu regulacji w zakresie podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej.

www.dziennikmz.mz.gov.pl

www.dziennikmz.mz.gov.pl