Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Senat chce wyższych nakładów na wyroby medyczne 27 cze, 2018

Posiedzenie  Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia, które odbyło się 27 czerwca 2018 roku w całości poświęcone zostało tematyce potrzeb pacjentów w obszarze wyrobów medycznych oraz niedoskonałych rozwiązań w zakresie ich finansowania.

Wspólne posiedzenie Senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Zdrowia dotyczyło finansowania wyrobów medycznych ze środków publicznych wraz z oceną ich dostępności w kontekście zmian legislacyjnych w latach 2016-2018 i planów na przyszłość. Posiedzenie zgromadziło bardzo liczną reprezentację organizacji pacjenckich.  Ministerstwo zdrowia w zastępstwie wiceministra Marcina Czecha nadzorującego m.in. Departament Polityki Lekowej i Farmacji reprezentował wiceminister Zbigniew Król.

- Dostęp do jakiegokolwiek wsparcia ma ogromne znaczenie dla osób niesamodzielnych, ci chorzy mają większe zapotrzebowanie na opiekę - rozpoczął posiedzenie senator Mieczysław Augustyn wskazując jednak, iż dostępność do wyrobów medycznych nadal plasuje się na niezadawalającym poziomie.

- Jeśli chodzi o limity od wielu lat utrzymanie tego poziomu finansowania jest nie do przyjęcia. Kategoryzowanie grup niepełnosprawnych budzi nawet wątpliwości konstytucyjne, osoby o podobnych schorzeniach mogą otrzymać wyrób albo nie. Powinno się odchodzić od limitów ilościowych a pacjentom dawać wybór - mówił.

Senator Augustyn zastanawiał się także, czy mając nieograniczony dostęp do wyrobów medycznych, nie spowoduje to, że wyroby będą niższej jakości a komfort pacjenta będzie gorszy niż obecnie.

W trakcie dyskusji wskazano, iż kwota z Funduszu przeznaczana na wyroby medyczne rośnie, choć na tle krajów chociażby Grupy Wyszehradzkiej ciągle wypadamy kiepsko. 300 proc. więcej na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne przeznacza się na Węgrzech, 650 proc. na Słowacji. Najwięcej natomiast w Czechach.

Obecny na posiedzeniu wiceminister Zbigniew Król przedstawił działania resortu zdrowia dotyczące wyrobów medycznych. Wiceminister przywoływał m.in. obowiązującą ustawę „Za życiem” czy fakt uzupełnienia katalogu wyrobów medycznych od marca o kolejne pozycje, w tym  np. sensor do monitorowania glikemii. Wiceminister zwrócił także uwagę na skrócenie czasu użytkowania wózków oraz zwiększenie limitów na środki absorpcyjne. Podkreślił, że liczy na wzrost wydatków w tym zakresie. Przypomniał również o obowiązującej od 1 lipca ustawie, która wprowadza dodatkowe prawa dla niepełnosprawnych, w tym rehabilitację bez limitów oraz dostęp do specjalistów bez skierowania.

- Pracujemy nad elektronicznym potwierdzeniem zlecenia na wyroby medyczne. Uważam, że termin 1 stycznia 2019 r. jest realny - tłumaczył wiceminister Król. Wspominał też o planach zmiany zasad włączania do refundacji wyrobów.

Tomasz Maruszewski, zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych PFRON przedstawił wydatki  dotyczące finansowania wyrobów medycznych za 2017 rok. Wg tych danych największe wydatki  zostały pzreznaczone na finansowanie aparatów słuchowych oraz wkładek słuchowych, pieluch anatomicznych i pieluchomajtek i wózków kolejno - protez kończyn i obuwia ortopedycznego.

Eksperci jednogłośnie wskazali, iż ogromnym wsparciem dla osób niepełnosprawnych byłyby właśnie e-usługi.

Strona pacjencka była reprezentowana m.in. przez przedstawicieli: Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym - ECHO, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego czy Stowarzyszenia UroConti zwracała uwagę na krzywdzące kategoryzowanie osób niepełnosprawnych w projektowanych przepisach. Zgromadzeni zastanawiali się także, czy przywileje jednych grup osób niepełnosprawnych nie są nadawane kosztem pozostałych chorych.

Źródło:  www.politykazdrowotna.com