Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Powstało Światowe Forum na rzecz ochrony słuchu 03 sie, 2018

Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia 466 mln ludzi na świecie ma poważny niedosłuch, a prognozy mówią, że w najbliższych latach liczba ta znacznie wzrośnie. Znacząco zwiększą się również koszty leczenia głuchoty. Konieczne jest więc według WHO podjęcie działań, które zapobiegną rozwojowi niedosłuchu.

Jednym z takich działań jest powołanie Światowego Forum Słuchu - sojuszu agencji ONZ, rządów, naukowców, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego, mającego na celu wzmocnienie działań na rzecz ochrony słuchu na świecie. Powstanie Forum ogłoszono podczas trzeciego globalnego spotkania WHO w Genewie, poświęconego zapobieganiu niedosłuchowi i leczeniu głuchoty.

"Według WHO koszty wynikające z nierozwiązanego problemu niedosłuchu na całym świecie sięgają 750 miliardów dolarów rocznie. Dlatego WHO zachęca przedstawicieli rządów oraz odpowiednie instytucje do podjęcia działań na rzecz wczesnego wykrywania i leczenia zaburzeń słuchu, m.in. poprzez skuteczne i ekonomicznie uzasadnione programy badań przesiewowych oraz wykorzystanie możliwości, jakie dają nowoczesne technologie i narzędzia e-zdrowia. Podkreśla rolę prewencji, monitorowania, a także aktywnego zaangażowania pacjentów. Zwraca uwagę na społeczny problem zaburzeń komunikacyjnych oraz ich konsekwencji dla prawidłowego rozwoju intelektualnego i emocjonalnego, co w następstwie ma wpływ na sytuację społeczną i ekonomiczną" - powiedział prof. Piotr H. Skarżyński.

Problem wad słuchu stał się już chorobą cywilizacyjną. Tymczasem prawidłowe funkcjonowanie narządu słuchu stanowi podstawę komunikacji społecznej oraz rozwoju współczesnego społeczeństwa informacyjnego. 

"Zaburzenia słuchu są jedną z głównych przyczyn utrudnionego rozwoju, trudności w nabywaniu umiejętności językowych oraz w efektywnym komunikowaniu się z otoczeniem. Z uwagi na bardzo dużą skalę problemu niedosłuchu, należy podejmować działania, które pozwolą jak najwcześniej wykryć te dysfunkcje oraz wdrożyć wczesną terapię i rehabilitację. We współczesnym, rozwijającym się szybko świecie niezwykle ważna jest umiejętność prawidłowej komunikacji. Jest ona niezbędnym elementem niemal wszystkich obszarów aktywności i życia człowieka, pełni kluczową rolę w kształtowaniu pozycji zawodowej i społecznej. Wszystko, co ją zaburza, znacząco obniża jakość życia" - dodał prof. Piotr H. Skarżyński.

Źródło: www.pulsmedycyny.pl