Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

30 milionów niedosłyszących Brazyliczyków 26 cze, 2014

Według badań, coraz więcej mieszkańców doświadcza problemów ze słuchem, takich jak szumy uszne czy głuchota.

Na podstawie danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 28 spośród 190 milionów Brazylijczyków  dotykają zaburzenia słuchu. Liczba ta stanowi 14% mieszkańców Brazylii.

Badania przeprowadzone przez IBGE - The Brazilian Institute of Geography and Statistics, pokazują również, że bezpośrednio z powodu utraty słuchu cierpi 9,8 miliona Brazylijczyków. Liczba ta stanowi 5,2% populacji Brazylii, z czego 2,6 milionów to ludzie głusi, a 7,2 milionów ma poważne problemy ze słuchem.

Ponadto, badania pokazują, że 20% dzieci uczęszczających do szkół mają predyspozycję do powstawania zaburzeń słyszenia. Jednocześnie, szacuje się, że 15-20% społeczeństwa doświadcza różnego rodzaju szumów usznych. Liczba ta odpowiada jednej piątej części całej populacji Brazylii.

Badania przewidują, że liczby te będą wzrastać.

U wielu osób na skutek złych nawyków, wypadków oraz chorób problemy ze słuchem rozwijają się przez cale życie.

Słuchanie głośnej muzyki przez słuchawki czy podczas koncertu, praca w głośnym środowisku lub stała infekcja ucha mogą prowadzić do utraty słuchu. Dlatego tak ważne jest bycie czujnym na wszelkie oznaki wystąpienia jakichkolwiek problemów ze słuchem.

Badania wskazują, że 30-35% przypadków utraty słuchu ma swoje źródło w ekspozycji na hałas pochodzący z miejsca pracy lub dostarczany w czasie wolnym.

Taki hałas powoduje ruch uliczny, głośna muzyka w słuchawkach, gwar restauracyjny, W ten sposób większość niedosłyszących pogłębia swoje problemy poprzez ciągłą ekspozycję na hałas.

Źródło: www.hear-it.org