Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Ruszył program "Bezpieczny pacjent" 02 paź, 2018

1 października ruszył program "Bezpieczny pacjent" organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu (PSPS) w ramach kampanii społecznej "Usłyszeć świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków".

Celem programu "Bezpieczny pacjent" jest budowanie świadomości pacjentów w zakresie zalet przeprowadzania badań profilaktycznych, umożliwienia szybkiej i łatwej lokalizacji akredytowanych przez PSPS gabinetów protetycznych, optymalnego doboru aparatów słuchowych oraz zasad funkcjonowania systemu wsparcia osób niedosłyszących w Polsce.

Kluczowym elementem programu „Bezpieczny pacjent” jest nowoczesna wyszukiwarka akredytowanych przez PSPS gabinetów protetycznych, która pozwala na szybką lokalizację (wyszukanie) akredytowanego gabinetu protetycznego w danej okolicy. Wystarczy wprowadzić do niej kod pocztowy lub nazwę miejscowości, po czym natychmiast pojawi się prezentacja danych teleadresowych najbliższych, akredytowanych przez PSPS gabinetów protetycznych. Każdorazowe wyświetlenie listy najbliższych gabinetów odbywa się losowo.

Wszystkie gabinety zgłoszone w ramach kampanii "Bezpieczny pacjent" muszą posiadać ważną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli spełniać wszystkie kryteria umożliwiające zawarcie takiej umowy. Drugim, niezbędnym warunkiem kwalifikacji do programu "Bezpieczny pacjent" jest wdrożenie standardu zaopatrzenia w zakresie protezowania słuchu osób pow. 4 roku życia, zatwierdzonego w 2012 roku przez PSPS oraz ówczesnego konsultanta krajowego w dziedzinie audiologii i foniatrii. Każdy gabinet, który pozytywnie przeszedł akredytację otrzymał stosowny certyfikat oraz naklejkę na drzwi, ułatwiającą pacjentom identyfikację.