Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

NOWE NARZĘDZIE DLA PACJENTÓW Z NIEDOSŁUCHEM - ruszył program "Bezpieczny pacjent" 29 paź, 2018

Ruszył program "Bezpieczny pacjent" organizowany przez PSPS w ramach kampanii społecznej "Usłyszeć świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków".

Celem programu "Bezpieczny pacjent" jest budowanie świadomości pacjentów w zakresie zalet przeprowadzania badań profilaktycznych, umożliwienia szybkiej i łatwej lokalizacji akredytowanych przez PSPS gabinetów protetycznych, optymalnego doboru aparatów słuchowych oraz zasad funkcjonowania systemu wsparcia osób niedosłyszących w Polsce.

Kluczowym elementem programu "Bezpieczny pacjent" jest nowoczesna wyszukiwarka akredytowanych przez PSPS gabinetów protetycznych, która pozwala na szybką lokalizację (wyszukanie) akredytowanego gabinetu protetycznego w danej okolicy. Wystarczy wprowadzić do niej kod pocztowy lub nazwę miejscowości, po czym natychmiast pojawi się prezentacja danych teleadresowych najbliższych, akredytowanych przez PSPS gabinetów protetycznych. Każdorazowe wyświetlenie listy najbliższych gabinetów odbywa się losowo. Wyszukiwarka znajduje się na stronie kampanii www.slyszymy.pl.

- Wierzymy, że dzięki programowi "Bezpieczny pacjent" sytuacja osób z niedosłuchem poszukujących profesjonalnego doboru aparatu słuchowego ulegnie znacznej poprawie - mówi Agnieszka Gruszczyńska-Łozowska, członek zarządu PSPS. - Z jednej strony powstała rzetelna baza akredytowanych, spełniających wszystkie wymogi PSPS gabinetów, a z drugiej jest to ukłon w stronę pacjentów, którzy łatwo, szybko i bezpiecznie będą mogli znaleźć odpowiednio wyposażony gabinet i protetyka, który profesjonalnie przeprowadzi badanie słuchu i dobierze optymalny aparat słuchowy. Obecnie mamy w bazie ponad 500 gabinetów. Kolejne 100 przechodzi już proces rejestracji. Szacujemy, że do końca roku ta liczba przekroczy 750 gabinetów.

Wszystkie gabinety zgłoszone w ramach programu "Bezpieczny pacjent" posiadają ważną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli spełniają wszystkie kryteria umożliwiające zawarcie takiej umowy. Muszą też spełniać drugi warunek, niezbędny przy kwalifikacji do programu "Bezpieczny pacjent", czyli wdrożenie standardu zaopatrzenia w zakresie protezowania słuchu osób powyżej 4. roku życia, zatwierdzonego w 2012 r. przez PSPS oraz ówczesnego konsultanta krajowego w dziedzinie audiologii i foniatrii. Każdy gabinet, który pozytywnie przeszedł akredytację, otrzymał stosowny certyfikat oraz naklejkę na drzwi, ułatwiającą pacjentom identyfikację.

- Informacja o inauguracji programu "Bezpieczny pacjent" to dla nas dobra wiadomość a jeszcze lepsza dla tych osób, które dopiero szukają pomocy. Jest to ciekawe i bardzo pomocne narzędzie dla osób korzystających z usług protetyka słuchu. To bardzo ważne abyśmy trafiali do profesjonalnego gabinetu protetycznego, gdzie zostanie nam dopasowany optymalny do indywidualnych potrzeb aparat. - mówi  Aleksandra Włodarska vel Głowacka  z Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom Niedosłyszącym ECHO. - Jest to szczególnie ważne w przypadku dzieci. Mamy nadzieję, że program spełni nasze oczekiwania i sprawi, że dotarcie do odpowiednio wykwalifikowanych protetyków i wyposażonych w nowoczesny sprzęt gabinetów będzie dużo łatwiejsze, szczególnie dla osób z mniejszych miejscowości, gdzie placówki oferujące tego typu usługi są bardzo rozproszone a pokusa skorzystania z najbliższej, niekoniecznie sprawdzonej, bardzo duża. Wyszukiwarkę sprawdziło wiele osób z Fundacji - rodziców, opiekunów naszych podopiecznych. Wśród mocnych stron wyszukiwarki wskazali m.in.:
- dokładnie wyszukuje najbliższe gabinety protetyczne dla podanego adresu;
- bazuje na mapach google i precyzyjnie lokalizuje konkretny punkt na mapie;
- klikając na znacznik możemy uzyskać szczegółowe dane kontaktowe;
- dodatkowa lista gabinetów z  adresem, zamieszczona poniżej mapy ułatwia użytkownikowi wybór najbliższego gabinetu.

Program "Bezpieczny pacjent" realizowany jest w ramach kampanii społecznej "Usłyszeć świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków", która jest kontynuacją działań skierowanych na uświadomienie społeczeństwu nieodwracalnych skutków bagatelizowania problemu niedosłuchu. Kampania jest realizowana przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu, działające m.in. na rzecz współpracy z pacjentami oraz edukowania ich w zakresie ochrony i leczenia wad słuchu.

 - Nasze wieloletnie doświadczenia udowodniły, że dostarczenie rzetelnej wiedzy oraz tworzenie akcji informacyjnych stanowi ogromne wsparcie dla pacjentów z tym schorzeniem oraz ich bliskich - mówi Agnieszka Gruszczyńska-Łozowska. - Dlatego planujemy nie tylko kontynuować nasze działania, ale także rozszerzać ich zasięg.

Aktywności prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie Protetyków Słuchu skupiają się między innymi na budowaniu świadomości opinii publicznej i decydentów w zakresie: zmian cywilizacyjnych i demograficznych oraz ich wpływu na rosnące ryzyko niedosłuchu; szans i zagrożeń związanych ze zmianą regulacji zaopatrzenia osób niedosłyszących w aparaty słuchowe;optymalizacji publicznych środków przeznaczonych na pomoc skierowaną do osób z niedosłuchem.

Wszystkie szczegóły dotyczące zarówno uruchomionego właśnie programu "Bezpieczny pacjent", jak i pozostałych działań w ramach kampanii „Usłyszeć świat - usłysz wszystkie odcienie dźwięków" znajdują się na stronie www.slyszymy.pl.

Organizatorem logistycznym kampanii jest OCI Sp. z o.o.

Więcej informacji:
Karolina Ciepiela
OCI Sp. z o.o.
Tel. 728 919 031
E-mail: k.ciepiela@ocinfo.pl