Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Niedosłuch wśród francuskich muzyków 13 cze, 2014

Jak pokazują australijskie badania, jedynie 18% muzyków korzysta w czasie koncertu z ochraniaczy słuchu.

Muzyka klasyczna obejmuje często szereg instrumentów. Skrzypce, fortepian, klarnety, harfy, rogi, wszystkie tworzą gamę klasycznych dźwięków. Niosą one ze sobą nie tylko radość dla odbiorcy, ale również zagrożenie dla wykonujących je muzyków.

Według australijskich badań, utrata słuchu spowodowana hałasem  obejmuje około 17-33% spośród 142 muzyków grających na rogu, którzy wzięli udział w badaniu.

Ponadto około 1 na 5 przebadanych muzyków przyznaje, ze korzystało z ochraniaczy słuchu, np. zatyczek. Wśród muzyków grających na rogu, którzy korzystali z tej formy ochrony słuchu, przyznaje, że regularnie używa ich podczas koncertów.

Ucho muzyka jest najważniejszym narządem, dzięki któremu możemy prawidłowo grać na instrumentach, z tego też powodu tak ważna jest jego odpowiednia ochrona przed utratą słuchu.

Muzycy grający na rogu często narażeni są na hałas rzędu 81-90 dB przez 21-48 godzin tygodniowo. Takie poziomy natężenia dźwięków naruszają kilka norm zdrowotnych, które określają dopuszczalną normę hałasu na 85 dB przez 30 minut dziennie. Każdy poziom, wyższy od określonych decybeli może stanowić poważne zagrożenie dla słuchu muzyka.

Wynika badań potwierdzają potrzebę edukacji muzyków, ich nauczycieli oraz audiologów odnośnie konieczności ochrony słuchu.

Źródło: www.hear-it.org