Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Problemy niedosłyszących studentów 09 cze, 2014

Badania pokazują, że najpoważniejszą przeszkodą w podjęciu nauki na uczelni wyższej jest głęboki niedosłuch lub głuchota.

Ogólnokrajowe badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazują na cztery główne motywy i pięć rónych przeszkód mających wpływ na poziom i kształt edukacji osób głęboko niedosłyszących i głuchych.

Laurent Cent National Deaf Education Center w Stanach Zjednoczonych korzysta z tych inforacji w celu pokonywania barier, jakie studentom stawia niedosłuch. Program ten skupia się wokół osób z ubytkami słuchu powstałymi od narodzin do 21. roku życia.

Dzięki 1400 komenarzom, wystawionym przez 775 respondentów, dotyczących kondycji niesłyszących i niedosłyszących stunedtów, naukowcy mogli określić aktualny stan edukacji wśrod tej grupy studentów.

Bazując na wypowiedziach naukowcy byli w stanie wyróznić cztery wiodocę tematy. Skupiają się one wokól języka i komunikacji, środków, wykfwalufukowania personelu bezpośredmiego oraz obaw społecznych.

Wskazano również na pięć głównych przeszkód utrudniających niedosłyszącym i niesłyszący studentom edukacje. Pierwsze dwie mówią o brakach w wiedzy wśrod profesjonalistów i opiekunów oraz braku wsopółpracy między nimi.

Trzecia bariera dotyczy niewykfalifikwanych usługodawców. Kolejne dwie skupiają się wokół braku przystosowania w szkołach oraz braku skoncetrowania na rozwój w okresie dzieciństwa, co powodowało wśród dzieci z zaburzeniami słuchu trudności w procesie edukacji.

Według wiceprezesa Clerc Center, Eda Bosso, badanie to jest istonym wkładem w rozwój kształcenia studentów borykających się z głębokim niedosłuchm bądź głuchotą.

Źródło: www.hear-it.org