ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Nowy Zarząd PSPS 04 mar, 2019

Podczas XXIV Kongresu Polskiego Towarzystwa Protetyków Słuchu został wybrany nowy Zarząd PSPS.

W skład nowego Zarządu weszli:

dr hab. Roman Gołębiewski - Prezes Zarządu,

Leszek Wierzowiecki - Wiceprezes Zarządu,

Członkowie Zarządu: Andrzej Kwiatkowski, Michał Przysiecki, Iwona Król