Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Audiolog - specjalista od słuchu 07 maj, 2019

Gazeta Zdrowie, na swoim portalu zamieściła cenny artykuł przybliżający w prosty sposób zakres kompetencji lekarza audiologa oraz zakresu badań wykonywanych w gabinecie audiologicznym.

"Audiolog jest lekarzem zajmującym się diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń słuchu. Jest zarazem otolaryngologiem (laryngologiem) i najczęściej też foniatrą (specjalista leczący zaburzenia głosu i mowy), gdyż audiologia to dział medycyny w obrębie otolaryngologii, a zaburzenia słuchu często prowadzą do nieprawidłowości mowy. Aktualnie foniatrię i audiologię się łączy, by specjalista mógł szerzej ocenić problem pacjenta i pomóc mu w obu problemach - z mową i słuchem.

Do audiologa może skierować lekarz pierwszego kontaktu ale najczęściej kieruje specjalista laryngolog, gdy wykluczy, że problemy ze słyszeniem są spowodowane łatwą do usunięcia przeszkodą (na przykład woskowiną w uchu) czy ostrą infekcją.

W gabinecie audiologa można spodziewać się badania otolaryngologicznego fizykalnego, przeprowadzenia tzw. próby Schwabacha, polegającej na przyłożeniu wprawionego w drgania stroika do wyrostka sutkowatego kości skroniowej i określeniu czasu słyszenia dźwięku drogą kostną.

Nowoczesna diagnostyka słuchu jest nieinwazyjna, szybka i  obiektywnaNajczęściej wykonywane badania to:

  1. otoemisja akustyczna (emisja otoakustyczna, OAE),
  2. rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (ang. ABR - Auditory Brainstem Response, BERA),
  3. audiometria tonalna,
  4. tympanometria (audiometria impedancyjna)."

Więcej na ten temat: www.zdrowie.gazeta.pl