ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Niedoczynność tarczycy a ryzyko zaburzeń słuchu 19 lip, 2019

Portugalscy naukowcy zwracają uwagę, że wrodzona niedoczynność tarczycy (hipotyroidyzm) może mieć niebagatelne skutki dla zaburzeń słuchu, a co za tym idzie, także dla dalszego rozwoju funkcji poznawczych u dzieci.

Analizę oparto o grupę 112 młodych pacjentów (w wieku 5 i więcej lat), którzy zmagają się z wrodzoną niedoczynnością tarczycy, z czego 53,3 proc. zakwalifikowanych stanowiły dziewczęta. W ocenianej grupie 88,4 proc. pacjentów zmagało się z najczęstszą, fenotypową formą wrodzonej niedoczynności tarczycy, a u 65,3 proc. dzieci pojawiały się epizody nieregularnego stężenia TSH w surowicy krwi.

Badacze do analizy sprawności zmysłu słuchu wykorzystali protokoły oceny przetwarzania słuchowego, które na co dzień stosowane są przez audiologów. Wśród najczęstszych objawów zaburzeń ze strony przetwarzania słuchowego wskazywano na kłopoty związane z funkcjami poznawczymi - trudności z rozumieniem w hałasie (odróżnienie dźwięków z tła) dotyczyły aż 83 proc. pacjentów, problemy z uwagą słuchową dotyczyły 75,9 proc. pacjentów, natomiast z pamięcią słuchową - 33 proc. badanych dzieci. Co więcej, w ponad połowie przypadków (62,3 proc.) rodzice przyznali, że ich dzieci otrzymują uwagi związane ze słabymi wynikami w szkole.

Uzyskane w trakcie badania wyniki wskazują, że u pacjentów z wrodzoną niedoczynnością tarczycy problemy z opóźnieniem funkcji poznawczych wynikające z zaburzeń przetwarzania słuchowego są częste i wymagają kontroli lekarskiej.

Źródło: Rev Paul Pediatr. 2018 Aug 30. pii: S0103-05822018005010102. doi: 10.1590/1984-0462/;2019;37;1;00014. [Epub ahead of print]