ZALOGUJ SIĘ REJESTRACJA

Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Ustawa o dostępności przyjęta 22 lip, 2019

19 lipca sejm przyjął ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, co oznacza np. konieczność montażu pochylni i ramp dojazdowych, zainstalowania sprzętu lub urządzeń ułatwiających komunikację, w szczególności dla osób na wózkach, głuchych, niewidomych.

"W indywidualnych przypadkach podmiot publiczny będzie mógł zapewnić dostęp alternatywny, polegający w szczególności na zapewnieniu osobie ze szczególnymi potrzebami wsparcia asystenta.(…)

Za uchwaleniem ustawy głosowało 415 posłów, nikt nie głosował przeciw, dwie osoby wstrzymały się od głosu.(…)

Ustawa zakłada, że każdy będzie mógł złożyć skargę, na podmiot, który nie spełnia warunków dostępności do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozytywne rozpatrzenie skargi ma skutkować nakazem zapewnienia dostępności. Nie wywiązanie się z tego nakazu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej.

Przepisy zawarte w ustawie wejdą w życie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, ale część z nich zacznie obowiązywać w innych terminach. Głównie ze względu na to, że trzeba dać czas instytucjom publicznym na dostosowanie się do nowych przepisów. Będą na to miały 24 miesiące."

Więcej na ten temat: www.rynekzdrowia.pl