Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Projekt rozporządzenia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 21 sie, 2019

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

W projekcie nie ma zmian dotyczących aparatów słuchowych.

Z treścią projektu można zapoznać się tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl.

Uwagi do projektu można zgłaszać do 22 sierpnia 2019 roku na adres e-mail: wm@mz.gov.pl