Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Telemedycyna w służbie pacjentów z niedosłuchem 07 paź, 2019

Nieustannie rozwijane narzędzia informatyczne oraz sieć telekomunikacyjna wywierają silne piętno na naszym życiu. Dzięki nim, za pomocą jednego urządzenia jesteśmy w stanie nie tylko wykonać transakcje bezgotówkowe, ale również zadbać o własne zdrowie. Narzędzia, jakie daje pacjentom i lekarzom telemedycyna, wykorzystywane są z sukcesem także w opiece nad osobami z niedosłuchem.

Teleaudiologia to przykład najprężniej rozwijającej się formy opieki telemedycznej w Polsce. Prawdziwym prekursorem łączenia medycyny i telekomunikacji jest ośrodek w Kajetanach, który od 2009 roku wdrożył pierwszą na świecie sieć dedykowaną pacjentom z niedosłuchem - Krajową Sieć Teleaudiologiczną. "Łącząc medycynę i telekomunikację, możemy świadczyć usługi medyczne na odległość, niwelując tym samym bariery geograficzne i finansowe związane z przemieszczaniem się pacjentów do specjalistycznych ośrodków medycznych. Telemedycyna zwiększa również dostęp pacjentów do doświadczonej, wykwalifikowanej kadry, a specjalistom umożliwia korzystanie z nowoczesnych metod uczenia się i zdobywania doświadczenia. Warto zauważyć, że Polska jest światowym liderem w tej dziedzinie. To właśnie polscy naukowcy, lekarze i inżynierowie stworzyli pierwszą na świecie Krajową Sieć Teleaudiologii zrzeszającą ośrodki w kraju i za granicą" - podkreśla prof. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, otorynolaryngolog, otolaryngolog dziecięcy, dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów, zastępca kierownika Zakładu Teleaudiologii i Badań Przesiewowych Światowego Centrum Słuchu w Kajetanach k. Warszawy.

Warto również podkreślić, że Polska jest pod tym względem prawdziwym światowym liderem, bowiem próby tworzenia podobnych rozwiązań, m.in. w Niemczech, nie powiodły się.  Obecnie na Krajową Sieć Teleaudiologii składa się 25 stanowisk telemedycznych zlokalizowanych w całej Polsce, a także za granicą, m.in. w Odessie na Ukrainie. "Wszystkie stanowiska wyposażone są w zaawansowane urządzenia do nawiązywania połączeń telekonferencyjnych, systemy komputerowe ze specjalistycznymi klinicznymi interfejsami diagnostycznymi i aplikacjami koniecznymi do programowania procesorów mowy oraz inne urządzenia audiologiczne sterowane zdalnie przez specjalistów z Kajetan. W każdym ośrodku pracują przeszkoleni specjaliści: logopedzi, psycholodzy, pedagodzy oraz audioprotetycy, współpracujący podczas telekonsultacji i teleopieki ze specjalistami z Kajetan" - wyjaśnia prof. Piotr Skarżyński. I dodaje, że obecnie sieć teleaudiologii wykorzystywana jest do opieki telerehabilitacyjnej, planowych wizyt telediagnostycznych, interwencyjnych wizyt awaryjnych w przypadku pojawienia się problemu słuchowego, a także do telekonsultacji trudnych przypadków medycznych. Ale to nie wszystko, ponieważ Krajowa Sieć Teleaudiologii jest również platformą dla najbardziej zaawansowanej procedury - telefittingu, czyli zdalnego dopasowania systemu implantu ślimakowego. Dzięki sieci eksperci z Kajetan mogą rozpowszechniać wiedzę i edukować w zakresie stosowania systemów implantów słuchowych.

Obecnie z takiej formy opieki medycznej korzysta już od 100 do 150 pacjentów miesięcznie, a kolejnych kilkadziesiąt tysięcy pacjentów co roku za jej pośrednictwem poddawanych jest badaniom przesiewowym słuchu. Świadczenia udzielane przez Krajową Sieć Teleaudiologii nie są finansowane z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. Początkowo, jak wspomina prof. Piotr Skarżyński, sieć budowano, bazując na grantach pozyskanych z Funduszy Norweskich. Później finansowano ją komercyjnie lub w ramach zawartych przez ośrodek w Kajetanach z NFZ kontraktów na leczenie pacjentów. "Okazało się, że jest wielu pacjentów zainteresowanych tą formą kontaktu ze specjalistami. Doceniają oni to, że nie muszą jechać do oddalonych ośrodków specjalistycznych, lecz mogą skonsultować się ze specjalistami, korzystając z usług w przychodni w pobliżu miejsca zamieszkania. Oszczędzają tym samym czas i pieniądze" - dodaje ekspert.

Dzięki rozwiązaniom z obszaru telemedycyny pacjenci mogą korzystać z konsultacji, do których włączyć może się kilku specjalistów. Jak podkreśla prof. Piotr Skarżyński, często są to nie tylko lekarze, ale również inżynierowie kliniczni, psycholodzy, logopedzi oraz pedagodzy. "Porada jest więc kompleksowa. To korzyści zarówno dla pacjenta, jak i lekarza" - ocenia pan profesor.

W ocenie eksperta z Kajetan rozwój takiej formy konsultacji i rehabilitacji pacjentów z niedosłuchem będzie się rozwijać m.in. z uwagi na konieczność udzielania świadczeń rosnącej populacji pacjentów. "Podejmowane są również próby stosowania teleaudiologii w formie bardziej samoobsługowej, zakładającej, że pacjent sam dopasuje sobie ustawienia procesora, z pominięciem specjalistów i techników, dzięki zaawansowanej aplikacji. Myślę, że w tym kierunku rozwijać będzie się telemedycyna w leczeniu niedosłuchu. Niestety obserwujemy spadek liczby wizyt (tradycyjnych w ośrodkach - przyp. aut.) pacjentów połączonych z oceną postępowania rehabilitacyjnego, a badania dowodzą, że właśnie wizyty kontrolne w połączeniu z telefittingiem znacznie poprawiają rozumienie mowy u pacjentów. Mam nadzieję, że dzięki teleaudiologii wskaźniki te poprawią się i większa liczba pacjentów regularnie poddawana będzie ocenie procesu rehabilitacyjnego" - podkreśla prof. Piotr H. Skarżyński. Jak dodaje, rozwój teleaudiologii widoczny jest także w rozwiązaniach dla aparatów słuchowych i obecnie już kilka firm, które je produkują, dysponuje takimi rozwiązaniami.  

Źródło: Gazeta "USŁYSZEĆ ŚWIAT"