Usłysz wszystkie odcienie dźwięków

Aktualności A A A

Kampania "Usłyszeć Świat" zatacza coraz szersze kręgi 18 lis, 2019

Uruchomiona pod koniec 2018 roku kampania "Bezpieczny pacjent" cieszy się popularnością zarówno wśród protetyków słuchu, jak również osób z niedosłuchem i ich opiekunów, którzy chętnie korzystają z profesjonalnej i jednocześnie intuicyjnej wyszukiwarki gabinetów.

Większość z nich posiada specjalne certyfikaty Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu (PSPS). Po niespełna 10 miesiącach funkcjonowania programu w wyszukiwarce znalazło się 921 gabinetów protetycznych, z których 722 otrzymały tegoroczny certyfikat wydawany przez PSPS.

Zdaniem dr. hab. Romana Gołębiewskiego, prezesa stowarzyszenia, projekt mimo dość krótkiego stażu nieustannie ewoluuje. W ostatnich miesiącach m.in. zwiększono maksymalną liczbę wyświetlanych każdorazowo losowo gabinetów z pięciu do dziesięciu. "Mam nadzieję, że dla protetyków słuchu znalezienie się w gronie gabinetów, które otrzymują certyfikat przystąpienia do programu, będzie olbrzymim wyróżnieniem. Fakt przystąpienia do programu będzie stanowić potwierdzenie, że dany gabinet spełnia najwyższe wymagania aparaturowe i lokalowe, a świadczone przez niego usługi zapewnią dużą satysfakcję i zadowolenie pacjentom. Ponieważ obecnie obowiązująca procedura opiera się na oświadczeniach, zarząd PSPS już pracuje nad opracowaniem kryteriów, które pozwolą w kolejnych cyklach programu weryfikować gabinety protetyki słuchu pod kątem świadczonych usług i spełniania standardów PSPS" - podkreśla Roman Gołębiewski w rozmowie z redakcją "Usłyszeć Świat".

Prezes PSPS przyznaje, że dotychczas nie przeprowadzono jeszcze profesjonalnego badania satysfakcji pacjentów z przyjętego rozwiązania. "Naszym zamiarem było, aby pacjenci mogli mieć pewność, że gabinet, który przystąpił do tego programu, zapewnia usługi na najwyższym poziomie i spełnia standardy PSPS. Ich spełnienie oznacza odpowiednie wyposażenie gabinetu w specjalistyczną aparaturę diagnostyczną oraz elektroakustyczną. Celem programu jest, aby pacjent był obsługiwany przez profesjonalnego protetyka słuchu, który zdobył odpowiednie wykształcenie i nieprzerwanie podnosi swoje kompetencje i umiejętności" - podkreśla Roman Gołębiewski. Z kolei dla pacjentów istotnymi okazały się rozwiązania przyjęte w trakcie tworzenia wyszukiwarki.

Aleksandra Głowacka vel Włodarska, prezes Fundacji "Echo", podkreśla, że zdaniem rodziców i opiekunów podopiecznych fundacji najmocniejszymi stronami funkcjonującej w ramach programu wyszukiwarki są: dokładne wyszukiwanie najbliższych gabinetów (wraz z podaniem ich adresów), bazowanie na mapach Google, możliwość uzyskania szczegółowych danych kontaktowych za pośrednictwem strony, a także dodatkowa lista gabinetów, która umożliwia łatwiejsze dokonanie wyboru. Warto podkreślić, że wszystkie gabinety znajdujące się w wyszukiwarce przygotowanej w ramach programu "Bezpieczny pacjent" posiadają ważną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Władze PSPS wierzą, że zainaugurowany w październiku ubiegłego roku program istotnie poprawi sytuację pacjentów z niedosłuchem.

Źródło: GAZETA "USŁYSZEĆ ŚWIAT"